موسسه نفتي ليبي خواستار توقف درگيري ها در اين كشور شد

تهران - ايرنا - روزنامه فرامنطقه اي 'القدس العربي' چاپ لندن روز جمعه نوشت: موسسه نفتي ليبي از دو دولت ليبي در طرابلس و البيضا خواست از درگيري ها دوري كنند.

برپايه اين گزارش؛ موسسه نفتي ليبي روز گذشته (پنجشنبه) با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: نسبت به حوادث ليبي بي طرف است و هيچ دستورالعملي ازسوي دولت به رسميت شناخته شده در طرابلس و دولت البيضا دريافت نكرده و براساس استقلال كامل عمل مي كند.

در بيانيه آمده است: اين موسسه براساس قانون و به دور از درگيري هاي سياسي به فعاليت خود ادامه مي دهد.

موسسه نفتي ليبي در بيانيه تاكيد كرد؛ هدف اصلي موسسه تمركز بر تلاش براي مديريت توليد سوخت و افزايش درآمدهاي نفتي و انجام تعهدات سوختي به بازارهاي محلي و همه مردم ليبي است.

در بيانيه تاكيد شده كه همه درآمدهاي نفت و گاز ليبي مستقيما به حسابي ويژه در بانك مركزي و براساس تعهدات قانوني واريز مي شود.

در اين گزارش اشاره شده دولت ليبي در طرابلس به رياست 'عبدالله الثني' شركت هايي كه با موسسه ملي نفت ليبي عقد قرارداد بسته اند را متوجه ساخت كه تنها موسسه نفت و گاز ليبي مجاز به عقد قراردادهاي فروش نفت است و هرگونه قراردادي خارج از چارچوب هاي قانوني موسسه نفتي به رياست 'المبروك ابو سيف' كه مقر آن شهر بنغازي است مي باشد مردود مي باشد و اقدام كنندگان به اين كار مجازات مي شوند.

خاورم**1408**1392

سرخط اخبار جهان