صفحه و یا صفحات اینستاگرام و مشابه ادعایی مرتبط با ظریف جعلی است

تهران- ایرنا- اداره كل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه اعلام كرد: صفحه و یا صفحات ایستاگرام و یا مشابه ادعایی با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه كشورمان جعلی است.

به گزارش روز جمعه ایرنا از اداره كل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه ، این اداره كل اعلام كرد با توجه به فعالیت برخی افراد در اینستاگرام به نام محمد ظریف و معرفی خود به عنوان نزدیكان وزیر امور خارجه كشورمان هرگونه ارتباط این صفحات با دكتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه كشورمان ادعا و نادرست می باشد و این صفحات جعلی است.

وزارت امور خارجه ضمن اعلام اینكه صفحه و یا صفحات مشابه ادعایی جعلی می باشد نسبت به اهداف دایر كنندگان نیز ابراز تردید می نماید.

سیام**1058**1601**