ترافیك سنگین و نیمه سنگین در برخی راههای استان قزوین

قزوین - ایرنا - رییس پلیس راه استان قزوین گفت: هم اكنون از عوارضی دو تا سه، حد فاصل كمربندی شمال قزوین به طول 25 كیلومتر با ترافیك سنگین روبرو است و این وضعیت در راههای كرج - قزوین، قزوین - رشت و قزوین - زنجان نیمه سنگین و روان است.

سرهنگ بهرام زینلی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به علت بارش باران كه از شب گذشته در سطح تمامی راههای این استان به جز گردنه هجیب در محور بویین زهرا - ساوه، سطح راههای اصلی و فرعی لغزنده می باشد.

وی با اشاره به ادامه بارش ها، به رانندگان توصیه كرد، رانندگی بین خطوط، رعایت فاصله طولی بیشتر با خودرو مقابل، پرهیز از تغییر ناگهانی مسیر و رعایت سرعت مطمئن می تواند سفری بی خطر و امن را برای رانندگان و همراهان آنان به همراه داشته باشد.

سرهنگ زینلی اضافه كرد: متاسفانه برخی رانندگان برای استراحت و صرف صبحانه در حاشیه راهها، به خصوص آزاد راهها توقف می كنند كه این اقدام علاوه بر تخلف رانندگی، احتمال خطرات جانی را افرایش می دهد، از اینرو توصیه می شود از توقف كردن خودرو خود، حتی برای چند لحظه نیز بطور جدی خودداری كنند.

ریس پلیس راه استان قزوین خاطرنشان كرد: رانندگان توجه داشته باشند كه سرعت و تخلفات آنان توسط دوربین ها و به خصوص دوربین های نظارتی كنترل و سرعت آنان ثبت و ضبط می شود.

استان قزوین دارای شش هزار و 671 كیلومتر راه است كه 217 كیلومتر آن آزادراه، 267 كیلومتر بزرگراه، یك هزار و 367 كیلومتر راه اصلی و فرعی و چهار هزار و 820 كیلومتر راه روستایی می باشد.

8054/ 6128