راي گيري سناي براي فشار به اوباما درباره مذاكرات هسته اي با مخالفت دمكراتها به تعويق افتاد

تهران - ايرنا- دمكرات ها و جمهوريخواهان كنگره روز پنجشنبه موافقت كردند، راي گيري كميته روابط خارجه سنا در مورد لايحه اي كه باراك اوباما را ملزم خواهد كرد كه هرگونه توافق هسته اي را براي تصويب به كنگره تسليم كند، به تعويق بيندازند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن ، اين در حالي است كه باب كراكر رييس جمهوريخواه كارگروه روابط خارجه سنا پيشتر گفته بود كه وي مايل است اين لايحه پنجشنبه آينده به راي گذاشته شود.

دمكرات هاي سنا پا پس كشيده و براي پيشبرد اين لايحه كه به گفته دولت اوباما ممكن است تاثير عميقا منفي بر مذاكرات هسته اي داشته باشد، مخالفت كردند.

اوباما بارها تهديد كرده لايحه ي الزام آور تسليم هرگونه توافق مذاكرات هسته اي براي تصويب به كنگره را وتو خواهد كرد.

مترجمام 1403 **1917

سرخط اخبار جهان