مديركل ورزش يزد: هيات هاي ورزشي تنها به اعتبارات دولتي اكتفا نكنند

يزد - ايرنا - مديركل ورزش و جوانان استان يزد گفت: هيات هاي ورزشي تنها به اعتبارات دولتي دل نبندند، بايد در كنار آن به دنبال جذب بخش خصوصي و مردم در اجراي برنامه هاي خود باشند .

به گزارش ايرنا مسعود شريعتي روز سه شنبه در جمع روساي هيات هاي ورزشي مهريز افزود: دولت همه ساله بر اساس توان نسبت به تخصيص اعتبارات براي انجام فعاليت هاي ورزشي اقدام مي كند .

وي با اشاره به اينكه حجم فعاليت هاي ورزشي در امر برگزاري مسابقات ، دوره هاي آموزشي ، اعزام تيم ها و غيره زياد است اظهار داشت: قطعا اعتبارات دولتي به تنهايي جوابگوي فعاليت هاي گسترده در ورزش نيست .

مديركل ورزش و جوانان استان يزد ادامه داد: هيات هاي ورزشي براي اينكه برنامه هاي خود را در طول سال به خوبي انجام دهند بايد با جديت در امر جذب حاميان مالي از بين صاحبان صنايع و خيرين بكوشند .

شريعتي اظهار داشت: قطعا مردم و خانواده ها براي تامين سلامتي فرزندان خود آماده سرمايه گذاري و حمايت از هيات هاي ورزشي هستند و لذا مي طلبد كه مسوولان هيات ها در اين رابطه جدي فعاليت كنند .

وي گفت: عليرغم برخي محدويت هاي مالي در يكسال جاري توسط ورزش استان يزد و در سطح شهرستان ها توسط هيات ها كارهاي بزرگ و قابل ستايشي انجام گرفته است .

اين مسوول با بيان اينكه استعدادهاي خوبي در ورزش استان يزد و مهريز وجود دارد تاكيد كرد: روساي هيات هاي ورزشي با برنامه ريزي و با بهره گيري از توان منطقه و همراهي مسوولان شهرستاني مي توانند گام هاي بهتري بردارند.

شريعتي در ادامه از فعاليت هيات هاي ورزشي شهرستان مهريز و كسب عناوين مختلف استاني و كشوري در رشته هاي مختلف قدرداني كرد و بر تداوم اين فعاليت ها تاكيد نمود .

همچنين فرماندار مهريز در گزارشي به وضعيت هيات هاي ورزشي اين شهرستان و افتخارآفريني ورزشكاران منطقه در رشته هاي مختلف اشاره كرد .

سيد محمد رستگاري از مدير كل ورزش و جوانان استان يزد خواست تا همچنان در حمايت از ورزشكاران اين شهرستان و موفقيت هاي آنها اقدام شود .

مهريز 50 هزار نفري داراي دو هزار ورزشكار سازمان يافته و حدود 30 هيات ورزشي فعال دارد .ك3

7541/ 6197