تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شد

تهران- ایرنا- وزارت كشور در اجرای ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نخستین اطلاعیه خود را در خصوص این انتخابات صادر كرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت كشور، متن كامل اطلاعیه وزارت كشور بدین شرح است :

به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز پنج شنبه بیست و ششم آذرماه سال 1394 آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم دی ماه 94 به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت و اخذ رأی در روز جمعه مورخ هفتم اسفندماه 94 به عمل خواهد آمد.

داوطلبان یا نمایندگان آنان كه كتباً معرفی شده باشند، می توانند در مهلت تعیین شده به فرمانداریهای مراكز حوزه های انتخابیه (فرمانداری شهرستان مركز استان) یا وزارت كشور مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان به این شرح است:

الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی

ب- اجتهاد درحدی كه قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

ج- بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسایل روز

د-معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران

هـ- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی

همچنین براساس مفاد قانون انتخابات، موارد زیر به اطلاع می رسد:

1- مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.

2- كسانی كه رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید كرده باشند، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

3- ضرورت ندارد كه نمایندگان، ساكن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

یادآوری می شود این اطلاعیه وزارت كشور در اجرای ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری صادر شده است كه به موجب آن وزارت كشور پس از وصول دستور مقام رهبری مبنی بر انجام انتخابات خبرگان، موظف است حداكثر ظرف 10 روز مراتب و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برساند.

سیام**7261 /1449

سرخط اخبار سیاست