كاهش 3 درصدی تعداد كاركنان دولت

تهران - ایرنا - جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از كاهش 3 درصدی تعداد كاركنان دولت خبر داد و گفت: 68 هزار و 201 نفر از تعداد كاركنان دولت كاسته شده است.

به گزارش دوشنبه شب ایرنا از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، محمود عسكری آزاد افزود: در راستای اجرای بند 10 سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری و قانون برنامه پنجم توسعه، طی 18 ماه نخست فعالیت دولت با خروج طبیعی كاركنان به طریق بازنشستگی و اعمال سیاست مشاركت های بخش غیردولتی از طریق ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در بخش غیردولتی و خرید خدمات بجای تولید خدمات و محدودیت صدور مجوزهای استخدامی در دولت یازدهم، 68 هزار و 201 نفر از تعداد كاركنان دولت كاسته شده است.

جانشین معاون رئیس جمهور گفت: طی این مدت در مجموع 84 هزار نفر از استخدام دولت خارج و 15 هزار و 799 نفر به جمع كاركنان دولت اضافه شده اند.

عسكری آزاد اظهار داشت: براساس این گزارش مجوز استخدام 2 هزار و 716 نفر از استخدام شدگان دولت یازدهم صادر شده و بیش از 13هزار استخدام براساس مجوزهای صادر شده در دولت دهم بوده است. طی 18 ماه گذشته 69 هزار كارمند رسمی و 15 هزار كارمند غیررسمی از بدنه دولت جدا شده اند.

لازم به ذكر است، این اقدام در طول عمر ساختار اداری كشور بی سابقه بوده است و چنانچه این سیاست با موفقیت دنبال شود طی سه برنامه به حد مطلوب اندازه دولت دست خواهیم یافت.

اقتصام(1)9141**1558

سرخط اخبار اقتصاد