۲۵ اسفند ۱۳۹۳،‏ ۱۹:۵۹
کد خبر: 81543860
T T
۰ نفر
مرسی سناتور-غلامرضا مالك زاده *

نشستی دوستانه از ادیبان و دوستداران سروده های ادبی در یكی از شهرهای ایران برپا شده بود و برخی از شركت كنندگان، سروده های خود را می خواندند كه یكی از آنان به پاسداشت فردوسی،نیم بیت «بسی رنج بردم دراین سال سی» را بر زبان آورد كه ازمیان جمع، كسی با صدای رسا گفت:«مِرسی».

بسیاری از حاضران، این كار«مرسی گو» را آن هم زمانی كه گوینده سخن هدفش یادآوری فرهنگ ایرانی بوده، نكوهش كردند.

آنان این كار را بدسلیقگی و ناپختگی دانستند زیرا به گفته آنان وقتی سخن از ستودن فرهنگ ایرانی است، ستایش این فرهنگ با واژه ای بیگانه، نادرست و نكوهیده است.

****

برنامه ای با نام رونمایی از ساز جدید ایرانی روز پنجشنبه بیست و یكم اسفند 93 در شیراز برگزار شد و درباره خوبی های این ساز نوآورانه ایرانی سخن ها گفته شد.

بنا به آنچه دراین برنامه گفته شد، ساز جدید موسیقی را یك استاد سنتور ابداع كرده است و امید است ساز نوین و نوآورانه بتواند در عرصه موسیقی ملی، سنتی و آیینی ما موجبات بیشتر سرافرازی سرزمین همیشه جاوید ایران را فراهم كند.

ستایش ها از این ساز همچنین با این گزاره ها همراه بود:طراحی و ساخت مبتكرانه ساز جدید با رفع محدودیت های سنتور آن هم با حفظ اصالت های این ساز همراه است، آنچه اهمیت دارد این است كه در ابداع صورت گرفته، لطافت و دلنشینی صدای سنتور همچنان نهفته و حفظ شده است .

حتی یكی از موسیقیدانان در این آیین معتقد بود ساز جدید می تواند گستردگی موسیقی ایرانی را در چشم جهانیان دوچندان كند.

از سازنده ساز جدید در آیین رونمایی به عنوان مخترع هم یاد شد و خود او در این آیین گفت: حدود 20 سال در خارج از كشور و اروپا زندگی كرده ام و هشت سال از وقتم را برای رفع نقایص سنتور گذاشتم.حداكثر زمان مفید برای كوك این دستگاه جدید ایرانی بسیار پایین آمده و به نوعی می توان گفت با كوك این سنتور جدید می توان آهنگ های متفاوت را با آن نواخت و این اختراع در 22 مركز علمی و دانشگاه های معتبر اروپایی به ثبت رسیده است.

همه این خوبی ها و گفته های ستایش آمیز بر زبان سازنده ساز جدید و موسیقیدانان آیین رونمایی جاری شد ولی گفته نشده چرا برای این ساز ایرانی، نامی غیر ایرانی گزینش شده است.

نامی كه شاید برای نامیدن هر چیز و هركس مناسب باشد بجز ساز ایرانی.

نام این ساز جدید ایرانی ' سناتور ' است.

* دبیر خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس