1.1 ميليارد ريال كمك مردمي جشن نيكوكاري در بروجن جمع آوري شد

شهركرد-ايرنا- مدير كميته امداد امام خميني (ره) بروجن، ميزان كمك جمع آوري شده مردمي در جشن نيكوكاري اين شهرستان را يك ميليارد و 140 ميليون عنوان كرد.

محمد احمدي نسب عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 117 پايگاه در اين شهرستان براي جمع آوري كمك هاي مردمي در جشن نيكوكاري برپا شد.

وي افزود: از مجموع كمك جمع آوري شده امسال 240 ميليون ريال آن كمك نقدي و مابقي غي نقدي و كالاست.

احمدي نسب ادامه داد: پارسال در اين شهرستان حدود 428 ميليون ريال كمك مردمي در جشن نيكوكاري جمع آوري شد.

حدود 3.8 از جمعيت 52 هزار نفري شهرستان بروجن زيرپوشش خدمات كميته امداد هستند.

‌‌بروجن‌ در 62 كيلومتري‌ جنوب‌ غربي شهركرد قرار دارد.7361/6027

سرخط اخبار استان‌ها