عراقچی: با این روند شاید بتوان به راه حل نزدیك شد

تهران - ایرنا - سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاكره كننده ایران مذاكرات امروز ایران و آمریكا در لوزان را ' در مجموع راضی كننده' توصیف كرد و گفت: با این روند شاید بتوان به راه حل نزدیك شد.

عراقچی روز پس از پایان نشست دوجانبه میان ایران وآمریكا در لوزان سوییس روند مذاكرات برای یافتن راه حل اختلافات باقی مانده را شرح داد و گفت: روال كار كاملا مشخص است، باید درهمه موارد راه حل هایی پیدا كرد و بعد همه راه حل ها با جزئیات كامل مكتوب شود. دراین صورت است كه می توان گفت به توافق نزدیك شدیم.

معاون وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره گزارش برخی رسانه های غربی كه از تفاهم شفاهی به جای تفاهم مكتوب نوشته اند، گفت: این عبارت هیچ اهمیتی ندارد . تنها هدف كم كردن اختلافات و رسیدن به راه حل است. تا قبل از این هدف، هیچ تاریخی نداریم و برای ما قابل پذیرش نیست.

عراقچی نشست دوجانبه امروز ایران و آمریكا را فشرده و سنگین ارزیابی كرد و گفت : در دو دور گذشته موفق شدیم به پیشرفت هایی دست پیدا كنیم . امیدواریم بتوانیم در این دوره هم این پیشرفت را ادامه دهیم ، هرچند همچنان فاصله هایی وجود دارد زیرا جزئیات مفصل و پیچیده است.

عضوارشد تیم مذاكره كننده هسته ای ایران افزود : هم در بحث فنی و هم در بخش سیاسی، شكاف هایی وجود دارد اما مسائل فنی می تواند به بحث های سیاسی كمك كنند و در نهایت این تصمیم گیری های سیاسی است كه به رسیدن به توافق نهایی كمك می كند.

عراقچی كه با خبرگزاری صدا و سیما گفت و گو می كرد، افزود: وزیران خارجه ایران و آمریكا تا روز جمعه در لوزان هستند و امیدوارم راه حل ها در همین چند روز برای كم كردن فاصله ها راهگشا باشند.

1553