گنج هاي موجود در آموزش و پرورش بايد به نقدينگي تبديل شود

تهران - ايرنا - معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش گفت: ظرفيت كانون هاي فرهنگي هنري و اردوگاه ها گنج هاي پنهان آموزش و پرورش هستند كه بايد به نقدينگي تبديل شوند.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ايرنا ، حميدرضا كفاش روز دوشنبه در نشست كاركنان معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه شهيد باهنر اظهار داشت: در فعاليت هاي پرورشي نبايد به بودجه هاي دولتي متكي باشيم زيرا كانون هاي فرهنگي هنري و اردوگاه هايي در اختيار اين معاونت قرار دارد كه مي توان از طريق آن ها درآمدزايي كرد.

وي با بيان اين كه معاونت پرورشي و فرهنگي امسال با توسعه مشاركت جويي توانست اعتبارات ساير دستگاه ها را براي اين معاونت جذب كند افرود: در اين رابطه در تهران بيش از پنج ميليارد تومان از طريق مشاركت ها براي تجهيز كتابخانه هاي مدارس اعتبار جذب شد.

وي ادامه داد: همچنين در سال جاري براي اجراي طرح كاروان راهيان نور مبلغ پنج ميليارد تومان از طريق كمك هاي مردمي جمع آوري شد.

معاون وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: در بخش فرهنگ و هنر اعتبارات زيادي وجود دارد كه بايد براي جذب آن ها در حوزه پرورشي فعال تر شويم و اعتبارات زيادي در بخش هاي مختلف وجود دارد كه مي توان با جذب آن ها بسياري از مشكلات تربيتي را رفع كرد.

كفاش جهت گيري سازمان دانش آموزي براي سال 94 را مدرسه اي كردن فعاليت ها عنوان كرد و افزود: از آنجا كه محور تحول و تربيت مدرسه است بايد بسياري از فعاليت ها را به سمت مدارس سوق دهيم.

وي خاطرنشان كرد: در سال جاري با اين ديد در راستاي برگشت فعاليت هاي مسابقه اي به مدارس گام هايي برداشته شده است كه اين هدف را در سال آينده با جديت بيشتري دنبال خواهيم كرد.

فراهنگ **1883**1540**1569

سرخط اخبار جامعه