آخرين گروه ازمدال آوران بازيهاي پاراآسيايي جوايزخود رادريافت مي كنند

تهران - ايرنا - ملي پوشان تيم دووميداني جانباز و معلول با مراجعه به فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين پاداش هاي بازي هاي پاراآسيايي را از نمايندگان صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان دريافت مي كنند.

به گزارش ايرنااز فدراسيون ورزش هاي جانبازان ومعلولان، اين روند از مدتي پيش آغاز شده و ملي پوشان مدال آورتيم دووميداني درزمره آخرين گروههايي هستند كه جوايز خود را دريافت مي كنند.

پيمان نصيري، ملي پوش قهرمان تيم دو وميداني است كه از بازي هاي پاراآسيايي اينچئون موفق به كسب يك نشان طلا و يك نشان برنز از ماده دو 1500 متر و 400 متر شد.

وي ضمن ابرازخرسندي از پرداخت جوايز مدال آوران پيش از آغاز سال جديد گفت: از وزير محترم ورزش و جوانان و مسئولين صندوق حمايت از قهرمانان و پيش كسوتان به سبب همسان سازي پاداشها و نيز اهداي آن به مدال آوران پيش از آغاز سال جديد، تشكر مي كنم.

نصيري خاطر نشان كرد: ملي پوشان زيادي هستند كه هنوز پشتوانه مالي ندارند و پرداخت به موقع پاداش،كمك بسيار بزرگي به آنها كرده و انگيزه هايشان را براي ادامه تمرينات چندين برابر مي كند.

مرضيه صدقي نيز بانوي ملي پوش تيم دوو ميداني است كه از بازي هاي پاراآسيايي اينچئون موفق به كسب 2 نشان برنز شد.

وي در خصوص دريافت جوايز اين مسابقات گفت: طبق وعده هايي كه داده شده بود، جوايز پيش از آغاز سال جديد به مدال آوران اهدا شد و با توجه به شرايط كنوني اين مساله براي ما بسيار ازرشمند است كه وزارت ورزش و جوانان و نيز صندوق حمايت از قهرمانان تمام تلاش خود را كردند تا جوايز به موقع به دست ورزشكاران برسد.

دارنده دو نشان برنز از بازي هاي پاراآسيايي اينچئون خطر نشان كرد: ضمن اينكه تعداد مدال آوران بازي هاي پاراآسيايي به نسبت بازي هاي آسيايي بيشتر است اما با اين وجود كمال تشكر را از وزير محترم ورزش و جوانان دارم كه ضمن عمل به وعده هاي خود، پاداش ورزشكاران جانباز و معلول را نيز همسان با ورزشكاران المپيكي در نظر گرفتند.

صدقي در پايان افزود: اين مساله باعث دلگرمي بيشتر ورزشكاران شده و شاهد اين هستم كه دوستان ديگر در تيم ملي بعد از اهداي پاداش ها با انگيزه هاي چند برابر تمرين كرده و خود را براي مسابقات جهاني قطر كه كسب سهميه پارالمپيك را نيز در بر دارد، آماده مي كنند.

ورزشي**1590

سرخط اخبار ورزش