سنتهاي فراموش شده /ترقه هايي كه جايگزين دود و اسپند شدند

كرج-ايرنا- ايرانيان ازديرباز برخلاف رفتارهاي پرخطر برخي نوجوانان و جوانان امروزي با آيين و آداب خاصي به پيشواز سال نو مي رفتند، آدابي كه با اسپند و دود و دعا براي رفع بلاها همراه بود.

به گزارش ايرنا، درشب چهارشنبه آخرسال ، برافروختن آتش در مكاني امن و غير مخاطره آميزو پريدن ازآن با اين جمله كه ' زردي من از تو و سرخي تو از من' براي سلامتي خود و خانواده دعا مي كردند، آدابي كه دعا و نيايش و رفع بلا ورد زبان ها ساخت .

آروزها براين خواسته استوار بود كه تمام دردها و بيماري ها از روح و روان به دور رود و سلامت و نشاط جايگزين آن ها شود.

اسپند و دود و ده ها حركت زيباي معنوي و فرهنگي ، چاشني آيين هاي پايان سال بود، كينه ها و رنجش ها به حاشيه مي رفت ودل ها براي سال نو ، بهاري مي شد.

اما اكنون برخي ، خطرآفريني را چاشني آييني كرده اند كه از گذشته هاي دور با مهروزي و مهرباني همراه بوده است.

رفتن به استقبال بلا آن هم از نوع مواد محترقه براي يك خوشي آني ،سلامت خود و ديگران را به مخاطره مي اندازند و به جاي سرخي آتش، سياهي دود بر رنگ و رخسارشان مي نشيند وچه بسا اگر از مرگ نجات يابند، ممكن است از نعمت بينايي، شنوايي يا داشتن دست و پا محروم شوند.

شايد اين هم اثر تقليدي از فرهنگ بيگانه است كه مهرباني چهارشنبه و نوروز را به بلاي جان تبديل كرده است.

از اين روست بسياري دوست ندارند، چهارشنبه سوري را نظاره گر باشند و ترجيح مي دهند در خانه ها بمانند و صداي وحشتاك مواد محترقه را نشوند و شاهد نقص عضو بچه ها نباشند.

اين روزها برخي با تهيه و فروش مواد محترقه نه تنها به دنبال سود و منفعت شخصي هستند بلكه در واقع ، بلا را رهسپار خانه ها مي كنند تا عده اي ناآگاه در آتش افروخته آنان بسوزند.

در سال هاي گذشته كم اتفاق نيفتاد كودكان ، نوجوانان و جواناني ، لحظه شادي شان با گريه هاي دردناك و كشنده همراه شد و چه بسا شماري به كام مرگ رفتند و داغ جگر سوز بر دل پدران و مادران بر جاي گذاشتند.

يكي از سنت هاي ديرين ايرانيان گذاشتن سكه اي درداخل كوزه و پرتاب آن به دور از محيط خانه و زندگي بود و معتقد بودند با اين كار درد و بلا از آنها دور خواهد شد اما اكنون

برخي با پرتاب ترقه ها و مواد محترقه به سوي جمعيت ، رعب و وحشت به وجود مي آوردند.

استان البرز نيزاز سنت هاي غلط جايگزين شده براي چهارشنبه آخرسال بي نصيب نمانده و در برخي از كوچه و معابر، شيطنت نوجوانان پس از تعطيلي از مدرسه گل كرده و با انداختن ترقه ،هفت ترقه، زنبوري و بمبك براي تخليه هيجان خود سبب سلب آرامش ديگران مي شوند.

اما اين روزها بازار دستفروشان مواد محترقه كه درخيابانها و معابر كشيك طعمه هاي خود را براي خريد اين مواد مي كشند، گرم است.

در لابلاي تمام روزبازارها و بساط دستفروشان ، اين روزهاي پاياني سال حداقل يك يا دو دستفروش ترقه نيز مشاهد مي شود.

علي اكبرگرجستاني 80 ساله درباره آيين چهارشنبه سوري مي گويد: مرسوم ترين مراسم اين شب برپا كردن آتش با بوته و خار در سرگذرها بود كه خاكستر آن را درگذشته پس از سوختن جمع كرده و به يمن خاكستر شدن درد و بلا از اهل خانه ، دور مي ريختند.

او مي افزايد:اكنون در روزهاي پاياني سال، صداي نارنجك هاي دستي و مواد محترقه سبب سلب آرامش مردم شده است .

سكينه صلحي يكي ديگر از شهروندان كرجي آيين چهارشنبه سوري را چهارشنبه سوزي مي داند كه هرساله خانواده ها در وحشت آسيب ديدگي جوانان خود بسرمي برند.

اين شهروند گفت: از آنجا كه چهارشنبه سوري از آئين هاي ديرينه ي ايرانيان است جداي اينكه امروزه آنچه درشهرهاي بزرگ ايران، به خصوص تهران در اين شب انجام مي گيرد بيشتر به جنگ و نزاع شبيه است تا سور و شادي!

معاون مركز فوريتهاي پزشكي استان البرز از خانواده ها خواست از بروز حوادث احتمالي در چهارشنبه آخر سال پيشگيري كنند.

آرش رحمتي افزود: رسال گذشته دو فوتي ناشي از حوادث چهارشنبه آخر در استان البرز شاهد بوديم ، اما انتظار مي رود با آگاه سازي نوجوانان و جوانان حتي ازبروز كوچكترين حادثه در اين روز پيشگيري شود.

وي بيان كرد: سال گذشته 129 نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در استان البرز مصدوم شدند كه تعدادي از آنان حين تماشاي مراسم چهارشنبه سوري آسيب ديدند.

رحمتي يادآور شد: بيشترين آمار مصدوميت مربوط به صورت و چشم بوده كه خوشبختانه تخليه چشم نداشتيم .

وي گفت:مصدمان بيشتر جوانان و نوجوانان هستند كه لازم است دراين زمينه بيشتر اطلاع رساني وآگاهي بخشي شود.ك/4

8029/ 6155

سرخط اخبار استان‌ها