كارشناس افغان:عربستان در افغانستان نه به دنبال صلح، بلكه ترویج وهابیت است

كابل- ایرنا- كارشناس امور سیاسی افغانستان گفت :عربستان سعودی نقشی تاثیر گذار در برقراری صلح در افغانستان ندارد و در پی آن هم نیست اما تلاش می كند تا وهابیت را در افغانستان ترویج كند.

'احمد سعیدی' روز دوشنبه به خبرگزاری 'جمهور' افغانستان گفت: عربستان سعودی در گذشته از حامیان گروه های تندرو بود و پنداشته می شد كه بر این گروه ها تاثیر

دارد.

این كارشناس امور سیاسی افغانستان گفت: صلح در افغانستان ارزش حیاتی دارد برای اینكه جنگ به پایان برسد ولی سفر رییس جمهوری افغانستان به عربستان سعودی، باعث می شود فقط عده ای از طالبان كه در قطر هستند، سر میز مذاكره حاضر شوند.

سعیدی ابراز نگرانی كرد كه با وجود صلح با طالبان، جنگ در افغانستان پایان نیابد و به گفته وی بازی های كنونی كه در راستای صلح، انجام می شود، به نفع منافع ملی افغانستان پایان نپذیرد.

این كارشناس افغان افزود: اكنون هم اشرف غنی بیشتر به كشورهای عربی دل بسته تا اینكه صلح را به افغانستان هدیه كند؛ پیش از این هم رییس جمهور گفته بود كه در تلاش است با كشورهای عربی اجماعی منطقه ای برای صلح تشكیل دهد.

خبرگزاری جمهور در ادامه این مصاحبه نوشت : عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می گوید كه در این اواخر از گفت وگوهای صلح بیشتر سخن گفته می شود؛ اما اطلاعات بیشتری از جزییات پیشرفت های صلح برای مردم افغانستان ارائه نمی شود.

وی افزود كه عدم ارائه اطلاعات دقیق از گفت وگوهای صلح، باعث شده تا مردم افغان نسبت به این گفت وگوها بدبین باشند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، روز گذشته برای سومین بار پس از به قدرت رسیدن عازم عربستان سعودی شد و با 'ملك سلمان' شاه عربستان سعودی دیدار و گفت وگو كرد.

جزئیات سفر رییس جمهوری افغانستان به عربستان سعودی منتشر نشده اما اشرف غنی در صفحه فیسبوك خود نوشته است كه خواهان همكاری ریاض با كابل شده است.

خبرگزاری «جمهور» افغانستان در این باره نوشت: اشرف غنی دیروز با هیات شورای عالی صلح به عربستان سعودی رفت؛ ظاهرا با این هدف كه فصل تازه ای از گفت وگوها را در آنجا با سران طالبان آغاز كند.

این خبرگزاری افزود: باورها بر این است كه این رفت و آمد ها، نه صلح می آورد و نه پایان جنگ در افغانستان خواهد بود، فقط روندی است كه عده ای از طالبان را پای میز مذاكره می كشاند و بس، این به معنی برقراری صلح نخواهد بود.

آساق*5*291*1446

سرخط اخبار جهان