بيش از 2 هزار واحد صنفي جنوب خوزستان در طرح بسيج سلامت نوروزي پايش شد

آبادان- ايرنا-مديرگروه بهداشت محيط دانشكده علوم پزشكي آبادان از پايش دو هزار و 828 واحد صنفي در طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان هاي جنوب خوزستان خبر داد.

طرح بسيج سلامت نوروزي از ابتداي اسفندماه سالجاري آغاز شده و تا 15 فروردين ماه 1394 در شهرستان‌هاي تابعه دانشكده علوم پزشكي آبادان در حال اجرا است.

جعفر ربيحاوي دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:اين واحد ها از ميان هفت هزار و 432 واحد صنفي و اماكن عمومي در شهرستان هاي آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و هنديجان مورد پايش قرار گفته است.

مديرگروه بهداشت محيط دانشكده علوم پزشكي آبادان از معرفي 36 واحد متخلف به مراجع قضايي در راستاي اجراي اين طرح خبر داد و اظهار داشت:پنج واحد صنفي نيز به دليل رعايت نكردن موارد و نكات بهداشتي پلمپ شدند.

وي اظهار داشت:در 15 روز نخست اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي از سوي كارشناسان بهداشت محيط دانشكده علوم پزشكي آبادان 38 درصد مراكز تهيه، عرضه و فروش موادغذايي و اماكن عمومي جنوب غرب خوزستان مورد پايش و بازرسي قرار گرفت.

ربيهاوي هدف از اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي را تشديد كنترل و نظارت بر مراكز حساس عرضه خوراك شهروندان نظير رستوران‌ها، اغذيه‌فروشي ها، قنادي‌ها و اماكن عمومي مسافرتي و اقامتي عنوان كرد.

مديرگروه بهداشت محيط دانشكده علوم پزشكي آبادان افزود:كارشناسان بهداشت محيط با سامانه كشوري 1490 آماده دريافت و پاسخگويي شكايات تمامي شهروندان در شهرستان هاي تابعه دانشكده علوم پزشكي آبادان هستند.

بيش از يك ميليون شهروند از خدمات بهداشتي درماني دانشكده علوم پزشكي آبادان در شهرستان هاي آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و هنديجان استفاده مي كنند.

3015/6125

سرخط اخبار استان‌ها