203 زنداني جرايم غيرعمد كهگيلويه وبويراحمد در انتظار كمك خيرين هستند

ياسوج - ايرنا- مديرعامل ستاد مردمي ديه كهگيلويه وبويراحمد گفت: 203زنداني جرايم غيرعمد در استان چشم انتظار كمك خيرين و نيز گذشت شاكيان خود هستند.

سيدنظر زيني پور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه 150نفر از اين تعداد بدهكاران مالي هستند، افزود: آشنا نبودن به قوانين و سهل انگاري و نيز عدم احساس مسووليت نسبت به پرداخت بدهي بويژه تسهيلات بانكي مهمترين دلايل زنداني اين افراد است.

وي بدون ذكر آمار بدهي اين افراد ابراز داشت: از مجموع اين تعداد زنداني نيز 33 نفر به دليل مطالبه نفقه و مهريه هاي هنگفت در زندان بسر مي برند.

زيني پور گفت: اين در حالي است كه بخش عمده اين مهريه ها از يكهزار سكه به بالاست و به نظر مي رسد هيچ گونه توجيه ديني، عقلي و منطقي در تعيين ميزان مهريه ها در اين استان وجود ندارد.

زيني پور مابقي پرونده ها و افراد زنداني را مربوط به ديه هاي شخص ثالث و تصادفات رانندگي دانست و يادآور شد: در اين راستا نيز ضعف آگاهي بخشي و بي توجهي به قوانين راهنمايي و رانندگي نيز مشهود است.

وي از آزادي 200زنداني جرايم غيرعمد در سال جاري در اين استان خبر داد و بيان كرد: 40 نفر از اين تعداد در مدت اخير آزاد شدند.

وي با بيان اينكه بيش از 150 ميليارد ريال هزينه پرداخت جرايم اين زندانيان بود، اظهار كرد: پرداخت اين ميزان از محل هاي مختلف شامل گذشت شاكيان،كمك خيرين خارج از استان، منابع قرض الحسنه بانك ها و كمك هاي ستاد ديه كشور بوده است.

زيني پور اظهار كرد: 92 ميليارد ريال از اين ميزان در قالب گذشت شاكيان پرونده ها بود كه با رايزني مددكاران و شوراهاي حل اختلاف استان شاكيان از بخش عمده اي از مطالبات خود صرف نظر كردند.

وي ابراز داشت: از مجموع 48 ميليارد ريال پرداختي از سوي ستاد ديه استان براي آزادي زندانيان نيز مبلغ 11ميليارد ريال آن تسهيلات قرض الحسنه بوده است.

زيني پور تصريح كرد: حدود 30 ميليارد ريال از مبلغ پرداختي براي آزادي زندانيان اين استان در سال جاري نيز كمك هاي بلاعوض از سوي ستاد ديه كشور بوده است.

وي افزود: از سال 1378 و با آغاز فعاليت ستاد ديه در كهگيلويه وبويراحمد تاكنون يكهزار و 500 زنداني جرايم غيرعمد در سطح اين استان آزاد شده اند.

مديرعامل ستاد مردمي ديه كهگيلويه وبويراحمد هزينه آزادي اين تعداد زنداني را افزون بر 485 ميليارد ريال ذكر كرد.

زيني پور تصريح كرد: 315 ميليارد ريال از اين مبلغ مربوط به گذشت شاكيان بوده است.

وي تاكيد كرد: اينك در آستانه شب عيد ،خانوارهاي زندانيان جرايم غيرعمد در اين استان چشم انتظار كمك خيرين ، افراد نيكوكار و نيز گذشت شاكيان خود هستند.

زيني پور با بيان اينكه كمك هاي خيرين و افراد نيكوكار نسبت به كمك و آزادي زندانيان غيرعمد در استان كهگيلويه وبويراحمد ناچيز است، افزود: برخي افراد و خيرين نسبت به تعهدات خود در جشنواره ها و همايش هاي مختلف نيز بي اعتنا بوده و به وعده هاي خود عمل نمي كنند.

3016/6162/ 6075