انعقاد تفاهم‌نامه همكاري جهاد دانشگاهي ايلام و مركز تحقيقات طب سنتي علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران - ايرنا -مركز تحقيقات طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام تفاهم نامه همكاري علمي-پژوهشي منعقد كردند.

به گزارش ايرنا از جهاد دانشگاهي، ذبيح‌الله مهري پور، رئيس جهاد دانشگاهي واحدايلام گفت:در راستاي پروژه جمع‌آوري، بررسي و آناليز اطلاعات طب سنتي استان ايلام، تفاهم‌نامه‌اي با موضوع 'اجراي طرح مطالعه اتنوبوتاني گياهان داروئي استان ايلام' ميان جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام و مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به امضاء رسيد.

وي افزود: در اين طرح كه اطلاعات طب سنتي موجود در استان ايلام شامل اطلاعات اطباء و افراد محلي و نيز منابع موجود گردآوري مي‌شوند، نتايج اين طرح بزرگ علمي در استان مي‌تواند زيرساخت اطلاعاتي مناسبي را جهت محققين و به خصوص فناوران حوزه توليد داروهاي با منشأ گياهي فراهم كند.

مهري پور اضافه كرد: اجراي طرح اتنوبوتاني گياهان داروئي استان ايلام در ادامه فعاليت‌هاي جهاد دانشگاهي استان جهت توسعه هر چه بيشتر فعاليت‌هاي دانش‌بنيان گياهان داروئي و شكوفا نمودن پتانسيل‌هاي استاني در اين راستا اجرايي مي‌ شود.

لازم به ذكر است مطابق اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر محمود مصدق رئيس مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مهري پور رئيس جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام رسيده است، قرار است اطلاعات طب سنتي و گياهان داروئي استان ايلام در مدت چهار سال گردآوري، آناليز و بررسي شود.

علمي **1354**1440