ايران به دنبال ورود، مطالعه و اكتشاف ذخاير معدني در آبهاي آزاد است

تهران -ايرنا - معاون سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور گفت: ايران پس از يافتن ذخاير معدني متفاوت در آب هاي داخلي، براساس برنامه ريزي، ورود، مطالعه و اكتشاف در آبهاي آزاد را اين سازمان در دستور كار خود قرار داده است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان يادشده، بهروز برنا اظهار داشت: سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور بهره‌برداري از ذخاير موجود در درياها را طي سالهاي گذشته آغاز و براين اساس مطالعاتي را در درياهاي عمان، خزر و خليج فارس به ترتيب در اعماق 200 ، 900 و يكصد متري انجام داده است.

به گفته وي، مطالعات انجام شده در آبهاي مزبور منجر به يافتن ذخاير هيدراتهاي گازي و نودولهاي منگنزدار شده،در عين حال كف درياها مقادير زيادي مواد معدني وجود دارد كه ايران بايد سهم اكتشاف در آبهاي آزاد را افزايش دهد.

برنا تصريح كرد: بهره‌برداري از ذخاير درياها نياز به تجهيزات و امكانات روز دارد، در حالي كه ايران با امكانات موجود مي‌تواند در درياهاي داخلي فعاليت داشته باشد.

وي افزود: سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور اطلاعات خوبي در اين زمينه دارد، اما ژئوفيزيك كف درياها بايد به طور كامل مورد بررسي قرار بگيرد.

برنا اضافه كرد: اكتشاف و بهره‌برداري از ذخاير موجود در زير آب مستلزم انجام مطالعات دقيق و استفاده از تجهيزات و فناوري‌هاي روز دنيا است و امروز برخي از كشورها علاوه بر بهره‌برداري از منابع موجود در زيرآب هاي درون سرزميني، به آب هاي آزاد نيز وارد شده اند.

معاون امور اكتشافات سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور خاطرنشان كرد: پوسته زير اقيانوس غني از مواد معدني است كه بهره‌برداري از آنها نقش بسياري در توسعه بخش معدن و اقتصاد هر كشوري خواهد داشت اما اكنون به دليل وابستگي به فناوري گران، هزينه تمام شده اين فعاليت‌ها نسبت به استخراج مواد معدني در خشكي پر هزينه‌تر است.

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور سال گذشته اكتشاف مواد معدني در وسعت 200 هزار كيلومتر در چارچوب تفاهم نامه اي با سازمان ايميدرو و معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت را آغاز كرد.

ايران از نظر تنوع ذخاير معدني در بين 10 كشور جهان جاي گرفته و از لحاظ ذخاير شناسايي شده جايگاه پانزدهم دنيا را به خود اختصاص داده است.

اقتصام (1)1559**1558

سرخط اخبار اقتصاد