تسهیل ترانزیت با عرضه سوخت آزاد درپایانه مرزی میرجاوه

روزنامه سیستان و بلوچستان در شماره 18933 مورخ 25 اسفند ماه خود مطلبی با عنوان 'تسهیل ترانزیت با عرضه سوخت آزاد درپایانه مرزی میرجاوه' منتشر كرده است.

در این مطلب آمده است: پس از اجرای طرح عرضه سوخت به نرخ آزاد در جایگاه عرضه سوخت پایانه مرزی میرجاوه، حركت خودروهای ترانزیتی و روند گذر آنها از مرز بسیار تسریع و تسهیل شده است.

فرماندار میرجاوه گفت: طرح عرضه سوخت نفت و گاز به صورت آزاد به قیمت فوب خلیج فارس به خودروهای ترانزیتی در نقطه صفر مرزی این شهرستان از قرار لیتری یك هزار و600 تومان حدود دو ماه است كه در دستور كار فرمانداری این شهرستان قرار گرفته و اجرایی شده است.

'محمد میهنی' افزود: این طرح كه در جایگاه اختصاصی عرضه سوخت پایانه مرزی این شهرستان اجرا شده با استقبال زیاد رانندگان خودروهای ترانزیتی مواجه شده و علاوه بر آن باعث كاهش چشمگیر قاچاق سوخت شده است.

وی ادامه داد: در این طرح رانندگان برای باك هر خودروی ترانزیتی به هر میزان گنجایش داشته باشد می توانند سوخت با نرخ آزاد دریافت كنند و هیچ محدودیتی در این خصوص نخواهند داشت علاوه بر آن این موضوع باعث افزایش رضایت آنها و تسهیل در عبور و مرور خودروهای ترانزیتی شده است به صورتی كه در گذشته خروج آنها از پایانه مرزی گاه 2 یا 3 روز به تأخیر می افتاد اما دیگر هیچ وسیله ترانزیتی به دلیل سوخت و مسائل مربوطه دچار تأخیر نشده و طی همان روز ورود در صورت نداشتن دیگر مشكلات گمركی و ... می تواند ترخیص شود و از مرز عبور كند.

وی با اشاره به علت حضور بیشتر خودروهای ایرانی در نقطه صفر مرزی گفت: به علت بالا بودن سطح استانداردهای رعایت شده توسط خودروهای ترانزیتی ایرانی و عدم رعایت این استانداردها توسط خودروهای پاكستانی، حضور خودروهای ایرانی در مرز بیشتر دیده می شود چرا كه نمی توان به خودروهای پاكستانی فاقد استاندارد های تعیین شده در ایران مجوز تردد در جاده های مركزی كشور را داد.

8006

سرخط اخبار استان‌ها