نفرات برترمسابقات سواركاري يادواره شهداي لرستان مشخص شدند

خرم آباد-ايرنا- نفرات برترمسابقات سواركاري يادواره شهداي لرستان روز دوشنبه با انتخاب چابك سواران برترمشخص شدند.

به گزارش خبر نگار ايرنا به نقل از روابط عمومي هيات سوار كاري استان لرستان اين رقابتها با حضور 33 چابك سوارودرچهار كورس برگزار شد.

دراين مسابقات كه در روستاي رنگرزان از توابع بخش زاغه برگزار گرديددر كورس اول صمد موسوي،شهاب كرمي و علي مرادي نژاد به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را بدست آوردند.

در كورس دوم ابوالفضل دالوند،صمد موسوي ومحمد خوشنام مقام هاي برتر را كسب نمودند.

در كورس سوم به ترتيب محمد سپهوند،ابوالفضل دالوندو عبدالله منوچهري مقام هاي اول تا سوم را بدست آوردند.

همچنين در كورس چهارم ابراهيم عباسي،مهران باجلان و محمد رضا مهدوي با پيشي گرفتن از رقباي خود عنوان هاي برتر را كسب نمودند .

7267/6001

سرخط اخبار استان‌ها