هشت هزار تن گوشت قرمز از همدان به ساير استانها صادر شد

همدان- ايرنا- معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان همدان گفت: هشت هزار تن گوشت قرمز مازاد بر مصرف همدان به ديگر استانهاي كشور صادر شد.

محمد نظر پور روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهاركرد: در سالجاري 28 هزار و 600 تن گوشت قرمز در همدان توليد شده كه هشت هزار تن آن مازاد بر مصرف به استانهاي ديگر صادر شده است.

وي گفت: در راستاي ثبات قيمت گوشت در ايام نوروز نيز روزانه به صورت مداوم گوشت قرمز وارد بازار مي شود.

وي تصريح كرد: هم اكنون توليد و عرضه گوشت قرمز با توجه به نياز شب عيد مردم به صورت مطلوب در حال انجام است.

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان همدان تصريح كرد: 370 هزار راس دام سنگين گاو و گوساله و يك ميليون و 400 هزار راس دام سبك بز و بزغاله و گوسفند در استان همدان وجود دارد.

وي تصريح كرد:230 واحد پرواربندي گوساله با ظرفيت 24 هزار راس و 74 واحد پرواربندي بره با ظرفيت 30 هزار راس توليد گوشت قرمز در استان وجود دارد.

معاون بهبود توليدات دامي استان همدان گفت: 36 درصد از توليد گوشت قرمز استان همدان از دام هاي سبك گوسفند و بز و 64 درصد از دام هاي سنگين گاو و گوساله توليد مي شود.

100 درصد گوشت قرمز مورد نياز همدان در استان توليد مي شود.

7529/6993