مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي: مدارس كمبود فضاي ورزشي دارند

بجنورد - ايرنا - مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: كمبود فضاي ورزشي در مدارس اين استان نگران كننده است.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي معاونت تربيت بدني و سلامت اين اداره كل سيدمحمد لنگري در نخستين مجمع عمومي هيات ورزش دانش آموزي استان اظهار كرد: با توجه به رشد جمعيت دانش آموزان فضاهاي ورزشي ايجاد نشده است.

سرانه ورزش در مدارس خراسان شمالي 9 تا 12 سانتي متر است در حاليكه سرانه ورزش كشور 40 تا 50 سانتي متر است.

وي افزود: نبود تحرك در بين دانش آموزان به علت كمبود فضاهاي ورزشي است كه اين امر در جامعه نگران كننده است.

وي گفت: توجه به امر ورزش هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري است، بايد ورزش و تحرك بدني در جامعه نهادينه شود.

لنگري افزود: ورزش در آموزش و پرورش به دليل تاثيرگذاري در جامعه و دانش آموزان جزء اولويت هاي مهم است، بايد فرصت و شرايط ورزش و فعاليت بدني را براي دانش آموزان ايجاد كنيم.

وي اظهار كرد: هيات ورزش دانش آموزي بايد با قدرت تشكيل شود زيرا اين فضاي جديدي است كه مديريت تربيت بدني و سلامت را تحت تاثير خود قرار مي دهد.

معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي نيز گفت: اين مجمع با هدف سياست ها و راهبردهاي معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش در خصوص استقرار هيات هاي ورزشي در سطح استان ها و مناطق تشكيل شده است.

بهرام سليمانيان بر ورزش تربيتي و همگاني در بين دانش آموزان تاكيد كرد و گفت: اين امر بايد جزء رسالت هاي اصلي مدارس شود.

در اين نشست در زمينه ايجاد ساختار و تشكيلات هيأت ورزش دانش آموزي استان و استقلال و تحكيم حقوقي آن بحث و تبادل نظر شد.

وي اظهار كرد: بايد شرايطي در مدارس ايجاد كنيم كه دانش آموزان لذت فعاليت بدني را بچشند.

وي افزود: اگر ورزش و فعاليت بدني در جامعه نهادينه شود روحيه پهلواني و گذشت در جامعه تقويت خواهد شد.

.

خراسان شمالي با جمعيت 867 هزار نفري 164 هزار دانش آموز دارد كه در بيش از دو هزار اموزشگاه زير نظر 14 هزار فرهنگي تحصيل مي كنند.ك/1

3007/6042

سرخط اخبار استان‌ها