890 هزار تا بیش از یك میلیون تومان دریافتی كارگران

تهران - ایرنا - شب گذشته بعد از دو نشست هفت و پنج ساعته بالاخره حداقل دستمزد كارگران مشخص شد. با افزایش 200 هزار تومانی دستمزد، دریافتی كارگران از 890 هزار تومان تا بیش از یك میلیون تومان (دریافتی كارگران دارای 2 فرزند) نوسان دارد.

به گزارش ایرنا، تعیین حداقل دستمزد هر ساله یكی از دغدغه های مهم كارگران كشور است كه در روزهای پایانی سال در محافل كارگری و كارفرمایی كشور مورد توجه و بررسی قرار می گیرد، هرچند امسال نیز نظیر سال های گذشته تعیین حداقل دستمزد با حساسیت بیشتری مواجه بود به طوری كه كارگران پس از مذاكرات طولانی حاضر به امضای مصوبه شورای عالی كار شدند.

پس از آنكه نرخ تورم با تدبیر دولت یازدهم روند نزولی یافت، پیش بینی شد براساس نرخ اعلامی تورم از سوی مراجع رسمی، دستمزد كارگران حدود 15درصد افزایش یابد كه در نهایت حداقل دستمزد سال آینده 2 درصد نیز بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و مركز آمار ایران تعیین شد.

تردیدی نیست، طی دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید، كارگران از وضعیت بهتری به لحاظ دستمزد نسبت به سالهای گذشته برخوردار شده اند اما هنوز فاصله طولانی بین نیازهای اولیه و دریافتی آنها مشاهده می شود.

در حالیكه مركز آمار ایران هزینه یك خانوار متوسط در شهر تهران را بیش از 2 میلیون تومان اعلام می كند، بنابراین دستمزدها هنوز فاصله زیادی با سطح معیشت خانوارها دارد و این در حالی است كه بخش عمده كارگران كشور حداقل بگیر هستند و بخش عمده ای هم حتی از دریافت حداقل دستمزد محروم می باشند.

مذاكرات مزد بخشی از حقوق كارگران كشور است و چون دولت در قبال بهبود وضعیت زندگی مردم مسئول است باید بستر مناسب را جهت افزایش فرصت های شغلی و تامین نیازهای مادی مردم فراهم كند.

افزایش دستمزد سقف دارد و نمی توان بی پروا آن را آنقدر كه گروههای كارگری رضایت یابند، افزایش داد اما دولت می تواند با ارائه خدمات بهتر اجتماعی هزینه خانوارهای كارگری را كاهش دهد. هزینه هایی نظیر مسكن، درمان، آموزش، تفریحات سالم، تامین پوشاك و موارد دیگری كه شرایط زندگی را برای خانوارهای كارگری بهبود بخشد.

نداشتن شغل معضلی اساسی است اما داشتن شغل با درآمد نامكفی هم معضلی دیگر است زیرا درآمدهای نامكفی می تواند جامعه را دچار تبعیض كند و بیگانگی برای كارگران را در روند زندگی به همراه داشته باشد.

كارگری كه كار می كند باید بتواند از زندگی درخور برخوردار باشد. فرزندانش را بدون دغدغه به مدرسه بفرستد. نگران مسكن نباشد و در صورتی كه بیمار شد هستی اش ساقط نشود و در نهایت كرامت انسانی كارگر باید حفظ شود و چرخ زمانه و روزگار آن را زیر پا له نكند.

به هرحال تلاش مسئولان حوزه كار در دولت تدبیر و امید برای ارتقا معیشت كارگران را باید به فال نیك گرفت و امیدوار بود كه تلاشها منجر به بهبود وضعیت زندگی كارگران شود.

هم اكنون جامعه ایران به دنبال هشت سال بی خردی، بی تدبیری، زیاده خواهی، بی برنامگی و شعارهای پوچ و توخالی با معضلات متعددی مواجه است و گذر از این رنج ها به عزم و اراده ای آهنین نیاز دارد.

شكی نیست، جامعه ای كه بر مبنای كار و تولید شكل بگیرد و كارگر در آن از منزلت و شان انسانی برخوردار باشد می تواند به سعادت و رستگاری برسد.

گفتنی است، در دومین دور نشست شورای عالی كار پس از پنج ساعت بحث و گفت و گو حداقل دستمزد كارگران برای سال 94 با 17درصد افزایش به 712 هزار تومان افزایش یافت.

یكشنبه شب و پس از پنج ساعت مذاكره شبانه میان شركای اجتماعی كار بر سر میزان افزایش مزد كارگران، رقم 17 درصدی پیشنهاد دولت برای مزد پایه و سایر سطوح مزدی مورد توافق نمایندگان كارگران قرار گرفت. سایر سطوح مزدی نیز 17 درصد افزایش خواهند یافت.

برای سال آینده حق مسكن 40 هزار تومان و پایه سنوات در ماه 30 هزار تومان تعیین شده است.

یادآور می شود، در مجموع 200 هزار تومان به حقوق كارگران برای سال 94 اضافه شده است.

اقتصام(5)9123**1558

سرخط اخبار اقتصاد