600 نفر پشت نوبت براي دريافت كمك هزينه جهيزيه از بهزيستي زنجان هستند

زنجان - ايرنا - معاون مشاركتهاي مردمي، اشتغال، مسكن و موسسات خيريه بهزيستي استان زنجان گفت: با توجه به كمبود اعتبار 600 نفر پشت نوبت براي دريافت كمك هزينه جهيزيه از بهزيستي اين استان هستند.

نعمت ملكي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، جامعه هدف بهزيستي را گسترده و نيازها و مشكلات آنان را نيز قابل توجه خواند.

وي اظهار كرد: پرداخت كمك هزينه ساخت و خريد مسكن، پرداخت كمك هزينه تامين وديعه مسكن، دارو و جهيزيه از جمله فعاليتهاي تعريف شده در حوزه معاونت مشاركتهاي بهزيستي است.

معاون مشاركتهاي مردمي، اشتغال، مسكن و موسسات خيريه بهزيستي استان زنجان گفت: درزمان حاضر 600 نفر پشت نوبت دريافت كمك هزينه جهيزيه هر يك به مبلغ 10 ميليون ريال هستند كه تحقق اين امر نيازمند مشاركت بيش از پيش خيرين و مردم نوعدوست است.

ملكي تعداد حاميان در بهزيستي استان زنجان را 102 نفر خواند و ادامه داد: اين خيرين ماهانه مبلغ 50 هزار تومان تا بيش از 100 هزار تومان به حساب كودكان تحت حمايت خود واريز مي كنند.

وي يادآورشد: همچنين شهروندان مي توانند از طريق خط تلفن گوياي 332224 يا با شماره حساب 210091434524111 مشاركت هاي مردمي بهزيستي نزد بانك توسعه تعاون نسبت به پرداخت كمكهاي نقدي خود اقدام كنند.

بر اساس آمار موجود 50 موسسه خيريه در زنجان به ثبت رسيده و زير نظر بهزيستي اين استان فعاليت مي كنند.

7318/6085

سرخط اخبار استان‌ها