وابستگي فضاي سبز ساوه به آب آشاميدني به زير سه درصد رسيد

ساوه- ايرنا- شهردار ساوه گفت: وابستگي آبياري فضاي سبز اين شهر به منابع آب آشاميدني به كمتر از سه درصد رسيده كه اين مهم موفقيتي بزرگ در مديريت منابع آب است.

كامران جوادي روز دوشنبه درگفت و گو با ايرنا افزود: درحال حاضر بيش از 97 درصد فضاهاي سبز ساوه با منابع آبي غير آشاميدني آبياري مي شود.

وي توضيح داد: برنامه هدفمند براي به صفر رساندن آبياري در حوزه فضاي سبز از آب آشاميدني در سال آينده اجرا مي شود.

وي خاطرنشان كرد: دستيابي پايدار به آب مورد نياز فضاي سبز، كاهش هزينه آب بها، مهار آلودگي خاك هاي تحت اختيار، توسعه فضاهاي مورد نياز در نقاط مختلف شهر كه به علت كمبود آب امكان ايجاد فضاي سبز مقدور نبود از جمله مزاياي اين طرح است.

شهردار ساوه با تاكيد بر اهميت بهره‌گيري از روش‌هاي نوين آبياري عرصه هاي سبز شهري نيز گفت: استفاده از روش‌هاي آبياري نوين مانند تحت فشار، مخفي شونده، خودكار و هوشمند سبب پخش يكنواخت آب و كاهش مصرف آن مي‌شود.

جوادي عنوان كرد:هم اكنون سرانه فضاي سبز در شهر ساوه به ازاي هر نفر 12 و هشت دهم مترمربع است كه با توجه به وجود برخي مشكلات در اين بخش به ويژه محدوديت منابع آبي، دماي بالا هوا در اغلب و پايين بودن كيفيت آب، اين سرانه تا حدي مطلوب است.

وي با بيان اين كه وجود شرايط نامساعد آب و هوايي، مديريت علمي بر فضاي سبز شهر ساوه را ضروري كرده است، اظهار داشت: وسعت فضاهاي سبز اين شهر دو ميليون و 675 مترمربع شامل 61 پارك محله‌اي، 13 پارك اصلي و ساير فضاهاي سبز است.

شهردار ساوه خاطرنشان كرد: بر اساس بررسي‌هاي وزارت راه و شهرسازي، متعارف فضاي سبز در شهرهاي مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي بين هفت تا 12 مترمربع براي هر نفر و سرانه جهاني آن بين 20 تا 25 مترمربع است.

جوادي ادامه داد: با تكميل و بهره برداري از پارك 55 هكتاري فدك در شمال شهر ساوه و توسعه چند پارك ديگر ميزان سرانه فضاي سبز اين شهر افزايش مي يابد.

وي با بيان اين كه فضاي سبز جنوب ساوه نقش موثري در مهار پديده توليد و ورود غبار، ريزگردها و بادهاي شديد از اين منطقه به شهر دارد، افزود: آب و هواي كويري ساوه احتمال وزش بادها و ايجاد گرد و غبار به اين شهر را افزايش داده است و تاكنون فضاهاي سبز موجود توانسته اين امر را تا حد مطلوبي كاهش دهد.

ساوه دومين شهر صنعتي و پرجمعيت استان مركزي است كه از شمال به شهرستان زرنديه و استان قزوين و از جنوب به شهرستان تفرش و استان قم و از شرق به استان تهران و قم و از غرب و جنوب غربي به استان همدان و شهرستان كميجان محدود مي شود.ك /3

7338/6013/

سرخط اخبار استان‌ها