اختصاص بيش از 399 ميليارد ريال براي بازسازي مناطق خسارت ديده بوشهر

بوشهر - ايرنا - هيات دولت 399 ميليارد و 410 ميليون ريال اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده و پرداخت به آسيب ديدگان ناشي از سيل، توفان و زلزله به استان بوشهر اختصاص داد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه، مبلغ 174 ميليارد و 460 ميليون ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت بين آسيب‌ديدگان ناشي از سيل و طوفان و زلزله استان بوشهر با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري با ضمانت زنجيره‌اي به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني شهري و روستايي پرداخت مي شود.

در اين مصوبه مبلغ 224 ميليارد و 950 ميليون ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، براي بازسازي بخش‌هاي خسارت ديده ناشي از سيل، طوفان و زلزله شهرستان دشتستان استان بوشهر اختصاص يافته است.

در اين ميزان اعتبار كه صرف كمك بلاعوض به 315 خانوار براي تامين لوازم خانگي و معيشتي خسارت ديده از سيل و طوفان براي هر واحد مبلغ 20 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.

پرداخت كمك بلاعوض براي بازسازي 237 واحد مسكوني روستايي ناشي از سيل و طوفان به ميزان هر واحد 50 ميليون ريال، كمك بلاعوض بازسازي 55 واحد مسكوني شهري ناشي از زلزله شهرستان دشتستان به ميزان هر واحد 60 ميليون ريال و همچنين كمك بلاعوض بازسازي 55 واحد مسكوني شهري براي هر واحد 60 ميليون ريال محل هزينه اين اعتبار در نظر گرفته شده است.

اين ميزان اعتبار همچنين صرف كمك بلاعوض بازسازي 104 واحد مسكوني ناشي از زلزله شهرستان دشتستاني مي شود.

تكميل بازسازي مسير مواصلاتي مركز بخش زلزله‏زده شنبه به مركز شهرستان (محور ناصري قطعه سوم)، تكميل بازسازي مسير مواصلاتي دهستان طسوج به شهرستان دشتي (محور لاور و دشت پلنگ) و بازسازي تاسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از سيل و طوفان و زلزله از ديگر مصارف اعتبار تخصيص يافته دولت است.

طبق اين مصوبه، 174 ميليارد و 460 ميليون ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استانداري بوشهر بين آسيب‌ديدگان ناشي از سيل و توفان و زلزله استان بوشهر با سود و كارمزد 4 درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري با ضمانت زنجيره‌اي به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني شهري و روستايي پرداخت مي شود.

طول دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي در مجموع 15 سال (سه سال دوران مشاركت مدني و 12 سال دوران مشاركت اقساطي) و براي واحدهاي تعميري شهري و روستايي و تامين لوازم خانگي و معيشتي و وسايل نقليه به شرح زير است و بدهي احتمالي آسيب ديدگان به بانك‌ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود.

براساس مصوبه هيات دولت، 16 ميليارد و 500 ميليون ريال از اين ميزان تسهيلات بانكي براي بازسازي اماكن مسكوني شهري خسارت ديده از سيل و توفان به ميزان 55 واحد و سقف وام 300 ميليون ريال براي هر واحد، 47 ميليارد و 400 ميليون ريال براي بازسازي اماكن مسكوني روستايي خسارت ديده از سيل و توفان به ميزان 237 واحد با سقف تسهيلات 200 ميليون ريالي با سود و كارمزد 5 درصد و بازپرداخت 15ساله، 9 ميليارد و 450 ميليون ريال براي تامين لوازم خانگي و معيشتي خسارت ديده از سيل و توفان براي 30 واحد هر واحد 30 ميليون ريال با سود و كارمزد 4 درصد و بازپرداخت 15 ساله اختصاص يافته است.

همچنين براي تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي خسارت ديده از سيل و توفان در مجموع 42 ميليارد و 960 ميليون ريال براي 358 واحد و هر واحد 120 ميليون ريال وام با سود و كارمزد 5 درصد و بازپرداخت 5 ساله، 15 ميليون ريال براي پرداخت خسارت به هر خودرو سبك خسارت ديده از سيل و توفان به سه دستگاه هر خودرو 50 ميليون ريال تسهيلات با سود و كارمزد 5 درصد و بازپرداخت 5 ساله، 11 ميليارد و 700 ميليون ريال براي پرداخت خسارت به هر خودرو سنگين و ماشين‌آلات كشاورزي آسيب ديده از سيل و توفان به 78 دستگاه هرخودرو و ماشين 150 ميليون ريال وام با سود و كارمزد 5 درصد و بازپرداخت 5 ساله در نظر گرفته شده است.

مصوبه هيات دولت براي بازسازي اماكن مسكوني روستايي خسارت ديده از زلزله شهرستان دشتستان به ميزان 104 واحد 20 ميليارد و 800 ميليون ريال در نظر گرفته كه به هر واحد تا سقف 200 ميليون ريال با سود و كارمزد 4 درصد و بازپرداخت 15 ساله، بازسازي اماكن مسكوني شهري خسارت ديده از زلزله دشتستان 16 ميليارد و 500 ميليون ريال به تعداد 55 واحد و هر واحد 300 ميليون ريال با سود و كارمزد 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله و براي تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي خسارت ديده از زلزله اين شهرستان به تعداد 75 واحد 9 ميليارد ريال هر واحد 120 ميليون ريال وام با سود و كارمزد 5 درصد و بازپرداخت 5 ساله در نظر گرفته است.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت يارانه سود (ما به التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت‏ديدگان را تضمين و تعهد مي‌كند.

هزينه‌هاي يادشده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و منظور و به شبكه بانكي پرداخت مي كند و اين تضمين نافي مسووليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

استانداري بوشهر موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام اقدامات يادشده، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را 23 اسفندماه جاري براي اجرا به وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرده است.

زلزله هاي 5.8 ريشتري هفتم آذر سال 92 در شهرستان دشتستان، 6.1 ريشتري بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتي و سيل سال 91 شهرستان دشتستان و سيل هاي سال 92 شهرستان دشتي علاوه برتلفات جاني خسارت زيادي به بخش هاي مسكوني، تاسيسات زيربنايي، اماكن عمومي و بخش هاي كشاورزي، دامداري و صنعت اين مناطق وارد كرد.

6043/ 2025