پاكستان اجرای موافقتنامه تبادل محكومین با كشورها را متوقف كرد

اسلام آباد – ایرنا - دولت پاكستان اجرای موافقتنامه های مربوط به تبادل محكومین با كشورهای دیگر را برای مدتی متوقف كرد.

وزارت كشور پاكستان روز گذشته با صدور بیانیه كوتاهی اعلام كرد: چودری نثار علی خان وزیر كشور پاكستان گفته است كه وزارت امور خارجه، آژانس تحقیقات فدرال و وزارت كشور تا زمان اتخاذ ساز و كارهای مناسب و جدید برای انتقال محكومین، نباید هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام دهند.

این تصمیم دولت پاكستان بدنبال آزادی غیرقانونی تعدادی از محكومین پاكستانی كه از زندان های دیگر كشورها به این كشور منتقل شده اند، اتخاذ شده است.

گزارش ها حاكی از آن است كه تعدادی از اتباع پاكستانی كه در خارج از این كشور محكوم شده و به زندان افتاده بودند، بعد از انتقال به پاكستان با وجود اینكه باید دوره محكومیت آنان در زندان های پاكستان تكمیل می شد، توانسته اند با كمك برخی مسوولان و مقامات رسمی پیش از آنكه حكم زندان آنان بطور كامل اجرا شود، آزاد شوند.

وزیر كشور اعلام كرده است كه تحقیق درباره كسانی كه مرتكب خلاف شده و محكومان منتقل شده به پاكستان را پیش تكمیل دوره محكومیت آنان آزاد كرده اند، آغاز شده است و ظرف مدت یك هفته به پایان خواهد رسید لذا مسوولانی كه در انجام این اقدامات خلاف دست داشته اند، بخشیده نخواهند شد.

پاكستان با ایران نیز موافقتنامه انتقال محكومین را امضا كرده است.

این موافقتنامه در جریان سفر اردیبهشت ماه سال جاری هیات عالی پاكستان به ریاست نخست وزیر این كشور به تهران، بین دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺮﺗﺎج ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رسید.

آساق*1*272**1723

سرخط اخبار جهان