اعضاي كميته توسعه دولت الكترونيك در عرصه سلامت منصوب شدند

تهران - ايرنا - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي احكام جداگانه اي اعضاي كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي در عرصه سلامت را منصوب كرد.

به گزارش پايگاه خبري و اطلاع رساني وزارت بهداشت، علي شهرامي معاون اجرايي معاونت درمان، عزيزالله عاطفي مشاور و معاون اجرايي معاون بهداشت، ابوالقاسم گرجي مشاور و معاون اجرايي معاون آموزشي، اكبر عبداللهي­اصل معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان غذا و دارو، مصطفي قانعي رييس انستيتو پاستور ايران، سيد محمود تارا مدير آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، عباس زارع نژاد مشاور وزير و رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني و تشكري استاد دانشگاه از سوي سيدحسن هاشمي به عنوان اعضاي كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي در عرصه سلامت منصوب شدند.

وزير بهداشت در حكم خود آورده است: اثربخشي و كارايي فرآيندها و روش هاي ارائه خدمات و توسعه نظام اداري الكترونيك به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات از ضروريات نظام اداري بهره ور بوده كه با تاكيد رهبر معظم انقلاب در قالب سياست‌هاي كلي نظام اداري از جانب معظم له ابلاغ شده و اهميت اين موضوع با ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام اداري توسط رئيس جمهور نيز طي تصويب نامه شوراي عالي اداري، مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي افزوده است: تسهيل و تسريع دسترسي مردم به خدمات در بخش بهداشت و درمان به عنوان مسوول تامين، حفظ و ارتقاي سلامت عمومي آحاد جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است بنابراين به موجب اين ابلاغ به عنوان عضو كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي، منصوب مي شويد.

اجتمام(1)**9185 ** 1418

سرخط اخبار جامعه