چهارمين المپياد زبان و ادبيات فارسي در باكو برگزار شد

باكو - ايرنا - چهارمين المپياد زبان و ادبيات فارسي از سوي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در باكو، برگزار شد .

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، در اين دور از المپياد بيش از يكصد دانشجوي دانشگاههاي جمهوري آذربايجان و فارسي آموزان رايزني فرهنگي ايران در سه گروه ابتدايي، متوسطه و عالي شركت داشتند .

اين المپياد با همكاري اساتيد دانشكده شرق شناسي دانشگاه دولتي باكو و دانشگاه خزر جمهوري آذربايجان طراحي شده و دانشجويان و دانش آموزان از هر سه گروه كه امتيازات بيشتري كسب كنند، هدايا و جوايزي از رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران دريافت خواهند كرد .

دكتر ابراهيم ابراهيمي رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در باكو هدف از برگزاري اين المپياد را ايجاد انگيزه در دانشجويان زبان فارسي و نيز بررسي وضعيت آموزش اين زبان در دانشگاههاي جمهوري آذربايجان اعلام كرد .

وي گفت: با توجه به اين كه يكي از اهداف رايزني هاي فرهنگي ايران در كشورهاي خارجي، گسترش زبان و ادبيات فارسي است، اين رايزني در جمهوري آذربايجان بر مبناي اين اهداف نسبت به برگزاري كلاس هاي آموزشي زبان و نيز تقويت رشته زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي جمهوري آذربايجان اقدام كرد .

وي ابراز عقيده كرد كه برگزاري اين المپياد مي تواند باعث ايجاد انگيزه بيشتر در دانشجويان آذري براي فراگيري زبان فارسي باشد .

خاورم ** 337**1651

سرخط اخبار جهان