رايزن فرهنگي ايران دردهلي نو:زبان فارسي هويت و تاريخ شبه قاره هند است

دهلي نو- ايرنا- رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو با اشاره به تاثير زبان فارسي در شبه قاره هند گفت كه زبان فارسي نه فقط در قرون وسطي بلكه در حال حاضر نيز جزء هويت و تاريخ هند است.

به گزارش ايرنا ، علي فولادي روز چهارشنبه در همايش بين المللي «دامنه و اهميت منابع تاريخي فارسي در هند و ايران» در دانشگاه عليگر هند اظهار كرد:جايگاه زبان فارسي بسيار بالا است چرا كه اين زبان حامل پيام هاي اخلاقي،معنوي،انساني و عرفاني براي تمام دنيا است .

وي افزود:زبان فارسي يكي از غني ترين زبان ها از نظرعرفاني و معنوي است و بي شك از غني ترين زبان ها درحوزه كشورهاي شبه قاره هند، ايران، قققاز و آسياي ميانه است .

رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي در دهلي نو گفت كه هند در حال توسعه،براي اينكه دچار بي هويتي همچون غرب نشود نياز دارد كه به گذشته خود و به زبان فارسي رو آورد.

وي با بيان اينكه منابع تاريخي به زبان فارسي در هند صرفا شرح رويدادهاي تاريخي نيست اظهار كرد:در اين كتابهاي تاريخي مي توانيم به وضعيت ادبي،اجتماعي ، فرهنگي و بسيار از ويژگي هاي جامعه هند در زمان هاي مختلف پي ببريم .

فولادي،خواستار گسترش هرچه بيشتر مبادلات فرهنگي بين ايران و هند شد.

دكتر عجم يكي ديگر از سخنرانان اين همايش درخصوص نقش مهم گوركانيان درتوسعه و گسترش فرهنگ ايراني سخناني بيان كرد.

وي با اشاره به كتاب «نوشته هاي پارسي بر بناهاي فاخر هند » اظهار كرد كه در اين كتاب بيش از 200 تصوير از سنگ نوشته هاي دوره گوركاني - بابري به زبان فارسي شرح داده شده است .

اين پژوهشگر و محقق گفت كه يكي از فصول اين كتاب اختصاص به نوشته هاي فارسي و نقاشي هايي به سبك ايراني در تالار اصلي كاخ رياست جمهوري هند دارد.

پروفسور آذرميدخت صفوي رييس پيشين بخش فارسي دانشگاه عليگر نيز دراين همايش گفت:زبان فارسي بيش از 700 سال زبان اداري مردم شبه قاره هند بوده است و تاثيرات زيادي بر هند گذاشته است.

وي اظهار كرد:تاثير زبان و فرهنگ فارسي در تمامي زواياي فرهنگ و تاريخ هند مشاهده مي شود و بدون زبان و منابع فارسي مردم هند نمي توانند خود را بشناسند.

صفوي گفت كه در كتاب هاي تاريخي اطلاعات زيادي درخصوص وضعيت زندگي اجتماعي ، فرهنگي و سياسي هند ديده مي شود.

وي درادامه با تشكر از رييس بخش فارسي دانشگاه عليگر به واسطه برگزاري همايش از مساعدت هاي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي دردهلي نو تقدير كرد.

همايش بين المللي ' دامنه و اهميت منابع تاريخي فارسي درهند و ايران ' از امروز به مدت سه روز با حضور كارشناسان و استادان زبان فارسي ازهند و ديگر كشورها در دانشگاه عليگر برگزار مي شود.

درمدت سه روز برگزاري اين همايش شركت كنندگان در زمينه آغاز تاريخ نويسي در ايران،ترجمه كتابهاي فارسي به زبان هاي ديگر، تاريخ نويسي در دوره غزنويان ،ايلخانان،صفويان،گوركانيان به ارائه مقاله و سخنراني مي پردازند.

*آساق*1*265*1600*1579

سرخط اخبار جهان