آمريكا: اروپا سهم خود را از نيروهاي كلاه آبي افزايش دهد

تهران- ايرنا- آمريكا روز دوشنبه از اتحاديه اروپا خواست تا در اعزام نيروهاي بيشتر حافظ صلح به مناطق بحران زير نظر سازمان ملل متحد سهيم شود.

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، سامانتا پاور نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد با طرح اين درخواست گفت كه باراك اوباما رييس جمهور آمريكا قصد دارد تا در ماه سپتامبر و در حاشيه جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نشستي را در نيويورك با حضور سران كشورهاي جهان براي بحث درباره تعهدات جديد درقبال اعزام نيروهاي پاسدار صلح برگزار كند.

پاور گفت: دو دهه پيش چيزي حدود 25 هزار سرباز كلاه آبي اروپايي در خدمت ماموريت هاي سازمان ملل بودند اما اكنون اين رقم به كمتر از 6 هزار تن يا كمتر از هفت درصد كل نيروهاي پاسدار صلح كاهش يافته است.

تعداد كل نظاميان پاسدار صلح سازمان ملل موسوم به كلاه آبي ها 90 هزار نفر است.

در حال حاضر در سرتاسر جهان 16 ماموريت يا منطقه عملياتي پاسداري صلح زيرنظر كلاه آبي هاي سازمان ملل وجود دارد كه بيش از نيمي از اين ماموريت ها در آفريقا است.

نماينده آمريكا در سازمان ملل در مراسمي كه «انجمن دوستان اروپا» آن را تدارك ديد روز دوشنبه اين سخنان را گفت و افزود: واضح است كه وظيفه آمريكا يا هيچ دولتي نيست كه به كشورهاي اروپايي بگويد چگونه از صلح و امنيت محافظت كند اما ضروري است كه همه ما سهمي عادلانه در اين زمينه داشته باشيم.

وي افزود: كشورهاي اروپايي تا چهارسال پيش 35 هزار نيروي تابع سازمان ملل در افغانستان داشتند كه به 2 هزار نفر كاهش يافته است و در نتيجه مي توان سربازاني را كه از ماموريت افغانستان فراخوانده شدند در قالب تيم هاي ديگري با ساير مناطق ماموريت اعزام كرد.

منشور ملل متحد مسئوليت اجراي عمليات حفظ صلح (اقدامات جمعي و غير قهري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي) را بر عهدهٔ شوراي امنيت سازمان ملل متحد گذاشته‌است. به همين دليل جامعهٔ بين‌المللي به هنگام بروز مخاصمات بين‌المللي و يا غير بين‌المللي از شوراي امنيت انتظار اجراي عمليات حفظ صلح را دارد.

نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد موسوم به كلاه آبي‌ها از نيروهاي بسياري، متشكل از نيروهاي نظامي (سربازان، افسران پليس) و نيروهاي غير نظامي ايجاد شده‌است.

به گروه‌هاي غيرنظامي شركت‌كننده در عمليات حفظ صلح «گروه ناظر» يا «هيات نظارت» و به نيروهاي نظامي شركت‌كننده «نيروهاي پاسدار صلح» مي‌گويند.

نخستين هيات‌هاي نظارت سازمان ملل متحد جهت عمليات حفظ صلح، سازمان نظارت بر آتش‌بس ملل متحد در خاورميانه (1948) و گروه ناظر نظامي ملل متحد در هند و پاكستان (1949) بودند و نخستين حضور نيروهاي پاسدار صلح براي عمليات نيروي واكنش سريع سازمان ملل (UNEF) به بحران كانال سوئز (1956) مربوط مي‌شود.

شبس**9241**1565

سرخط اخبار جهان