خودروهاي بدون كاتاليست 8 برابر خودروهاي كاتاليست‌دار آلاينده توليد مي‌كنند

تهران - ايرنا - 92 درصد انتشار آلايندگي خودروهاي سواري در شهر تهران ناشي از تردد خودروهاي بدون كاتاليست و يا از كار افتاده است به نحوي كه اين خودروها هشت برابر خودروهاي كاتاليست دار توليد آلاينده مي كنند.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي شركت كنترل كيفيت هوا، نتايج بررسي هاي واحد پايش اين شركت نشان مي دهد 57 درصد از ناوگان خودروهاي شخصي سواري در تهران فاقد كاتاليست هستند.

براساس اين گزارش كاتاليست، فيلتر و در واقع تجهيزاتي است كه روي اگزوز خودروها نصب مي شود و هيدروكربن‌هاي نسوخته كه از موتور خارج مي‌شوند را به آب و دي اكسيد كربن تبديل مي‌كند.

طول عمر مفيد كاتاليست ها بسته به انواع آنها در حدود 80 هزار كيلومتر است و پس از آن بايد تعويض شود اين در حالي است كه در ايران دارندگان خودروهاي شخصي پس از پايان عمر كاتاليست‌ها نسبت به تعويض آن اقدام نمي كنند.

واحد پايش شركت كنترل كيفيت هوا، در گزارشي ميزان انتشار آلاينده‌ها در خودروهاي داراي كاتاليست و بدون آن را مقايسه كرده است.

نتايج اين بررسي تطبيقي نشان مي‌دهد يك خودروي بدون كاتاليست حدود 10 برابر يك خودروي مجهز به كاتاليست آلاينده مونوكسيد كربن را در هوا منتشر مي‌كند.

حسين شهبازي كارشناس بخش سياهه انتشار و پيش بيني آلودگي هوا در اين باره مي گويد: خودروهايي كه كاتاليست ندارند يا كاتاليست آنها از كار افتاده چند برابر يك خودروي مجهز به كاتاليست آلاينده توليد مي‌كنند، بررسي ها نشان مي دهد يك خودروي بدون كاتاليست حدود 3 برابر بيشتر ذرات معلق وارد هوا مي‌كند.

به گفته شهبازي، در مجموع سهم خودروهاي بدون كاتاليست از كل انتشار آلايندگي خودروهاي شخصي 92 درصد برآورد شده در حالي كه تنها 57 درصد از كل ناوگان خودروهاي شخصي شهر تهران را تشكيل مي-دهند.

خودروهاي سوراي فاقد كاتاليست در يكسال حدود 176 هزار و 964 تن آلاينده توليد و منتشر مي كنند در حاليكه خودروهاي داراي كاتاليست حدود 15 هزار 397 تن در همين مدت آلايندگي دارد.

در ايران استفاده از كاتاليست براي خودروهاي ساخت داخل از نيمه دوم سال 1381 با مصوبه سازمان حفاظت محيط زيست اجباري شده، همچنين بر اساس طرح جامع كاهش آلودگي هوا، آزمون صحت كاتاليست در معاينات فني خودروها به منظور صدور برگه و بر چسب معاينه فني از ابتداي سال 1391 اجباري است اما نكته اصلي اينجاست كه بسياري از مالكان خودروهاي شخصي اين قطعه را از روي ماشين هايشان باز مي كنند يا اينكه پس از طي عمر مفيد كاتاليست نسبت به تعويض آن اقدام نمي‌كنند.

يكي از برنامه هايي كه در حال حاضر در راستاي كاهش آلودگي هوا در شهر تهران در حال اجراست، تعويض رايگان كاتاليست تاكسي هاست، تعويض 30 هزار كاتاليست در تاكسي هايي كه در تهران تردد مي كنند و همچنين از رده خارج كردن تاكسي هاي فرسوده از برنامه هايي است كه اجراي آن در تهران از سال 93 با جديت بيشتري دنبال مي شود.

بنا بر اعلام دكتر وحيد حسيني، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا با نوسازي ناوگان تاكسيراني شهر تهران و تعويض به موقع كاتاليست تاكسي ها 14 هزار تن آلاينده از هواي تهران حذف مي شود.

تهرام/1699/ 1625