رژيم صهيونيستي كشتي هاي خود را از سواحل يمن برحذر داشت

تهران - ايرنا - ترس و نگراني رژيم صهيونيستي از تحولات اخير يمن شكل علني به خود گرفت و در همين راستا دستگاه امنيتي اين رژيم از تمامي كشتي هاي اين رژيم خواست تا با سواحل يمن به عنوان يك كشور متخاصم برخورد كنند.

به گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري 'يمن پرس'، مقامات امنيتي از اين كشتي ها خواستند تا در هنگام عبور از تنگه باب المندب براي محافظت از خود تمامي تدابير امنيتي لازم را اتخاذ كنند.

تنگه باب المندب براي ناوگان تجاري رژيم صهيونيستي يك گذرگاه دريايي اصلي بشمار مي رود و دروازه ورود به درياي سرخ محسوب مي شود. اين تنگه براي كشتي هاي آمده از خاور دور به بندر ايلات فلسطين اشغالي يا كانال سوئز يك گذرگاه حياتي شمرده مي شود.

به نوشته يديعوت آحارنوت، كشتي هاي اسراييل بر اساس اين هشدار مي بايست از مسيرهاي دريايي دورتر از ساحل يمن استفاده كنند.

خاورم ** 1487 **1566

سرخط اخبار جهان