كشف كتاب تازه اي از مجموعه داستان هاي شرلوك هلمز در اسكاتلند

تهران - ايرنا - كتابي با نام سرتيپ اُ (Book o' the Brig) با امضاي سرآرتور كانن دويل خالق مجموعه آثار جنايي شرلوك هلمز در شهر سلكرك كشور اسكاتلند كشف شده اين دومين كشف از مجموعه داستان هاي اين جنايي نويس شهير انگليسي طي دو هفته جاري است.

به گزارش خبرنگار كتاب و ادبيات ايرنا، كتاب سرتيپ اُ با امضاي خالق مجموعه رمان هاي جنايي - پليسي شرلوك هلمز به قلم كانن دويل در حالي در خانه يكي از شهروندان سلكرك كشور اسكاتلند پيدا شده كه كشف كتاب ديگري طي هفته گذشته در اسكاتلند شك و شبهه درباره واقعي بودن اين دو نوشتار و امضاي نويسنده آن را افزايش داده است.

هر چند خانم جين كاتهيل كه اين كتاب در كتابخانه پدرش (الكس كاتهيل) يافت شده اين اثر را در اختيار موزه اسكاتلند قرار داده است اما تحقيقات براي واقعي بودن اين نوشتار و تعلق آن به آرتور كانن دويل به گفته كارشناسان حداقل يك ماه زمان مي برد.

به گزارش ديلي ميل در كتاب سرتيپ اُ كه تاريخ امضاي آن به 112 سال پيش (1903 ميلادي) باز مي گردد مناظر چنان ترسيم شده است كه گويا خود آرتور كانن دويل بعد از سيل 1903 در منطقه سكلرك كه باعث نابودي پل اين منطقه شده بود حضور داشته و همچنين وي به مهمترين دليل اين حضور يعني كمك به جمع آوري كمك هاي مادي براي ساخت و ترميم پل نيز در ياداشتي 1300 كلمه اي در انتهاي داستان اشاره كرده است كه همه اين نشانه ها حقيقي بودن اين نوشتار را بيش از پيش به تاييد مي رساند.

خانم كاتهيل همچنين با اشاره به ارسال اين كتاب به موزه اسكاتلند براي تاييد صحت و سقم اصل بودن آن به ديلي ميل گفته: پدرم در زمان حيات آرتور كانن دويل زنده بوده و امكان آنكه وي اين دست نويس را از خود اين نويسنده براي فروش و كمك به ساخت پل شهر دريافت كرده باشد كم نيست، اما اميدواريم تا مسئولان در موزه اسكاتلند بتوانند صحت اين دست نوشته را به تاييد برسانند.

در سال هاي پيش بارها عنوان شده بود كه تعداد كتاب ها و آثار سر آرتور كانن دويل خالق مجموعه رمان هاي شرلوك هلمز بيشتر از تعدادي است كه توسط ناشران به چاپ رسيده و وي در يادداشت هاي روزانه خود به اسامي از كتاب هايش اشاره كرده كه تاكنون توسط هيچ ناشري به چاپ نرسيده است.

همين مساله باعث شده تا طي يك دهه اخير تلاش هاي فراواني براي يافتن ديگرداستان ها و دستنويس هاي اين نويسنده شهير در جهان و به خصوص در منطقه بريتانيا (انگلستان،‌ ولز، اسكاتلند و ايرلند) صورت گيرد اما پيدا شدن دو دست نويس از آثار اين نويسنده آن هم طي دو هفته پاپي شك و شبهات و پرسش هاي فراواني را پيشاروي كارشناسان ايجاد كرده است كه براي يافتن پاسخ نهايي آنها بايد تا حدود يك ماه ديگر صبر كرد.

فراهنگ**9266**1601**