320 موقوفه در خراسان رضوي مختص به اجراي طرح دستهاي مهرباني است

مشهد - ايرنا - مسوول اجراي نيات واقفين اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي گفت: 320 موقوفه در اين استان مربوط به 'طرح دستهاي مهرباني' است.

سيدمصطفي جدي روز شنبه در 'همايش طرح دستهاي مهرباني' در مجتمع خدماتي رفاهي مربوط به موقوفه عبدالله رضوي در شانديز افزود: اين طرح از محل اجراي نيت واقفين و درآمد موقوفات براي كمك به ايتام، بي سرپرستان و مستمندان در قالب حمايت از پرورشگاهها و يتيم خانه ها در قالب تهيه سبد كالايي خانوار، پوشاك، نوشت افزار، كارت هديه و بن كارت اجرا مي شود.

وي گفت: بيشترين موقوفات مختص به اجراي اين طرح شامل 57 مورد در شهرستان سبزوار قرار دارد و بزرگترين آن نيز موقوفه عبدالله رضوي در شهرستان طرقبه شانديز است.

مسوول اجراي نيات واقفين اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي افزود:

در آستانه ايام نوروز طرح دست مهرباني از محل اجراي نيت واقفين براي كمك به ايتام و مستمندان در 20 شهرستان اين استان از هفتم تا 14 اسفند ماه برگزار و اقلام مورد نياز تهيه و به ايتان و نيازمندان اعطا شد.

وي همچنين گفت: همايش طرح دستهاي مهرباني بطور ويژه در موقوفه مرحوم عبدالله رضوي برگزار شد زيرا وي از معدود ثروتمنداني است كه در فكر خدمت به جامعه خود برآمد و مقدار زيادي از دارايي اش را وقف كرد و موجبات ايجاد يك درمانگاه به نام ميرزاي ناظر رضوي و پرورشگاهي به نام ايتام ميرزاي ناظر را فراهم آورد.

جدي افزود: مرحوم عبدالله رضوي معروف به ميرزاي ناظر بزرگترين واقف در خصوص كمك به ايتام و موضوع طرح دستهاي مهرباني است.

وي ادامه داد: رضوي در وقفنامه خود بر تاسيس مجموعه آموزشي براي كودكان يتيم از محل درآمدهاي موقوفات تاكيد كرده لذا اين موقوفه يك الگو مي باشد كه هم به حال ايتام رسيدگي مي كند و هم حرمت آنان را حفظ كرده است.

مسوول اجراي نيات واقفين اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي گفت: از 14 موقوفه ويژه ايتام در اين استان تنها موقوفه عبدالله رضوي درآمدزا بوده و اين در حالي است كه 18 هزار يتيم در سطح خراسان رضوي نيازمند كمك مردم هستند.

15 هزار موقوفه و 100 هزار رقبه در خراسان رضوي وجود دارد.

7489/1858