ارتفاع متوسط توده های جنگلی زاگرس چهار متر كاهش یافته است

تهران-ایرنا-مدیر كل دفتر آموزش و مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:ارتفاع متوسط توده های جنگلی زاگرس از 12 متر به 8 متر كاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، محمد درویش روز پنجشنبه در دومین كنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس افزود: همچنین چتر تاج پوشش 75 درصدی درختان زاگرس به كمتر از 25 درصد كاهش یافته است.

وی اظهار كرد: این در حالی است كه میلیون ها درخت بلوط در طول یك دهه گذشته خشك شده است كه تشدید ریزگردها را به دنبال داشته است.

درویش ادامه داد: هر هكتار جنگل پهن برگ می تواند سالانه تا 2 هزار متر مكعب آب را در خاك نفوذ دهد و از هدر رفت آن جلوگیری كند، در حقیقت سرعت نفوذ آب در خاك جنگلی دست كم 40 برابر خاك غیر جنگلی است.

وی افزود: بنابراین حراست از رویشگاه های جنگلی به طور همزمان دو كاركرد مثبت دارد یكی اینكه سفره های زیرزمینی را پر می كند و دیگر اینكه با كاهش ضریب هرز آب، از جابجایی خاك و هدر رفت آب جلوگیری می شود.

مدیر كل دفتر آموزش و مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد:در واقع حفظ رویشگاه 6 میلیون هكتاری زاگرس به معنی تامین آب برای نیاز شرب مردمان كلان شهری است كه 12 برابر تهران امروز جمعیت دارد و به تنهایی می تواند تشنگی 150 میلیون انسان را از بین ببرد.

وی اظهار كرد:هنوز بیش از 60 درصد عشایر و 10 درصد روستانشینان زاگرس به چوب درختان زاگرس به عنوان سوخت و زغال نگاه می كنند كه نگران كننده است.

درویش گفت:باید تلاش كنیم با كمك دانش میان رشته ای، وابستگی معیشتی به جنگل های زاگرس را كاهش دهیم، همچنین با برنامه ریزی موجب رونق كسب و كار سبز و استحصال انرژی های نو شویم.

دومین كنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس امروز - پنج شنبه - در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

علمی ( 3 ) **9014**1440