وزراي دفاع روسيه و مصر سه سند همكاري نظامي امضا كردند

مسكو-ايرنا- سرگئي شايگو و صبحي سعيد احمد وزراي دفاع روسيه و مصر در نشست كميسيون همكاري هاي فني-نظامي دو كشور سه سند همكاري نظامي امضا كردند.

به گزارش ايرنا به نقل از وزارت دفاع روسيه، اين نشست نخستين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي فني، نظامي روسيه - مصر بود كه روز چهارشنبه در مسكو برگزار شد.

اسناد امضا شده شامل پروتكل همكاري هاي نظامي روسيه و مصر، صورت جلسه نشست مشترك كميسيون همكاري هاي فني-نظامي دو كشور و تفاهم نامه همكاري نظامي دو كشور بود.

وزير دفاع روسيه، در اين نشست با بيان اين كه همكاري هاي فني -نظامي روسيه و مصر براي مسكو اهميت فراوان دارد، اظهار كرد: با تشريك مساعي دو كشور اين همكاري ها به سرعت توسعه مي يابد.

شايگو با اشاره به سابقه ديرينه همكاري هاي فني نظامي مسكو و قاهره خاطرنشان كرد: اين همكاري ها در سال 1955 با تحويل نخستين محموله تسليحات و تجهيزات نظامي شوروي به مصر آغاز شد.

وي افزود: اجراي توافق هاي به دست آمده در جريان ديدار ماه فوريه روساي جمهوري روسيه و مصر در مورد همكاري هاي نظامي را در اولويت مي دانيم.

وزير دفاع و صنايع نظامي مصر هم در نشست كميسيون همكاري هاي فني-نظامي دو كشور گفت: براي توسعه روابط دوستانه و همكاري ها با روسيه اين نشست را امروز برگزار كرديم و اميدوارم آغازگر همكاري هاي فني و نظامي گسترده ميان دو كشور باشد.

وزراي دفاع روسيه و مصر روز سه شنبه با يكديگر ديدار و در مورد توسعه همكاري هاي دوجانبه در عرصه هاي فني و نظامي گفت و گو كردند.

به گزارش وزارت دفاع روسيه در اين ديدار قرار شد حضور نظاميان مصري در رزمايش نيروهاي روسيه به عنوان ناظر ادامه يابد و دو كشور رزمايش هاي دريايي مشترك در درياي مديترانه و رزمايش ضدتروريستي با شركت نيروهاي واكنش سريع برگزار كنند.

در ديدار وزراي دفاع دو كشور برخي مسايل منطقه اي و بين المللي نيز مطرح و دو طرف در مورد آن تبادل نظر كردند.

اروپام*5*391 **1917