عدم استقبال اسفرايني ها از برداشت گياهان مرتعي

اسفراين - ايرنا - رئيس اداره منابع طبيعي اسفراين گفت: با وجود ظرفيت هاي مناسب براي بهره برداري از گياهان دارويي در عرصه هاي طبيعي شهرستان، از اين بخش استقبالي نمي شود.

به گزارش ايرنا علي خضري روز سه شنبه در نشستي خبري اظهار كرد: طرح برداشت كتيرا از سطح 30 هكتار از عرصه هاي اين شهرستان تهيه شده اما تاكنون هيچ اقبالي براي بهره برداري از آن در اسفراين وجود نداشته است.

وي با اشاره به حمايت خوب دولت از مقوله گياهان دارويي، گفت: اين اداره آماده واگذاري عرصه ها براي برداشت كتيرا و ديگر گونه هاي دارويي و مرتعي شامل باريجه، گون، گون كتيرايي، سريش و كما به متقاضيان است.

وي رويشگاه هاي عمده اين گياهان دارويي در اسفراين را نواحي كوهپايه اي برموهان، آق بلاق، ارتفاعات زاري، چهار برج، سارمران، سياهخانه، ارتفاعات تالاري و حصاري و شمال روستاي دهنه اجاق عنوان كرد.

رييس اداره منابع طبيعي اسفراين با اشاره به نزديكي هفته منابع طبيعي، از توزيع رايگان 15 هزار اصله نهال در اين شهرستان خبر داد و افزود: اين نهال ها شامل گونه هاي سرو، زبان گنجشك و صنوبر است.

خضري، برگزاري همايش همياران طبيعت، كاشت نمادين درخت با حضور مسوولان، همايش اعضاي اتحاديه هاي تعاوني منابع طبيعي استان، نواختن زنگ طبيعت و برگزاري دوره آموزشي حفاظت از منابع طبيعي را از ديگر برنامه هاي اين هفته در اسفراين برشمرد.

رييس اداره منابع طبيعي اسفراين از خلع يد متجاوزان از 15.5 هكتار از اراضي ملي در اين شهرستان در سال جاري خبر داد و گفت: 183 هكتار از اراضي ملي نيز براي رونق اشتغال به بخش صنعت، كشاورزي و مسكن روستايي و 12 فقره نيز به بهره برداران معدن واگذار شد.

خضري به اصلاح و احياي 300 هكتار از مراتع در سامانه هاي عرفي برستو، دنج و شيرويه اشاره كرد و افزود: 240 هكتار از اراضي بياباني شهرستان نيز امسال در راستاي طرح بيابان زدايي، نهال كاري شد.

وي با اشاره به اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن در 28 روستا و گستره 126 هزار هكتار از مناطق بياباني شهرستان، از اجراي 4 هزار ساعت دوره آموزشي اين طرح از ابتداي سال تا كنون خبر داد.

خضري سطح كاشت زراعت چوب در اسفراين را 3.5 هكتار ذكر و بيان كرد: امسال در قالب طرح نهضت سبز 10 هزار و 500 اصله نهال نيز در اين شهرستان توزيع شد.

شهرستان اسفراين بيش از 350 هزار هكتار عرصه طبيعي دارد كه اين رقم 80 درصد از گستره اين شهرستان را تشكيل مي دهد.

مركز شهرستان 127 هزار نفري اسفراين در 60 كيلومتري جنوب شرقي بجنورد واقع است.

ك/2

ص/5132