چهار تيم برتر مرحله چهارم ليگ واليبال ساحلي مشخص شدند

كيش - ايرنا - دور دوم مرحله چهارم ليگ واليبال ساحلي عصر امروز (دوشنبه) به پايان رسيد و تيم هاي تيم هاي دانشگاه آزاد الف، دانشگاه آزاد اسلامي ب، شهرداري اروميه و مجتمع شهيد معتمدي تهران به مرحله نيمه نهايي صعود كردند.

به گزارش ايرنا، مرحله چهارم ليگ ساحلي كه از صبح روز گذشته در دو زمين ساحلي جزيره كيش آغاز شده بود، عصر امروز با معرفي چهار تيم برتر در دور دوم به پايان رسيد تا فردا مراحل نيمه نهايي و نهايي اين رقابت ها برگزار شود.

در پايان دور دوم اين رقابت ها تيم هاي دانشگاه آزاد الف (پرويز فرخي و آق محمد سلاق)، دانشگاه آزاد اسلامي ب (صابر هوشمند و عباس پور عسگري)، شهرداري اروميه (بهمن سالمي و رحمان رئوفي) و مجتمع شهيد معتمدي تهران (آرش وكيلي و بهنام توكلي) موفق به كسب جواز حضور در مرحله نيمه نهايي اين رقابت ها شدند.

چهار تيم نامي طيور گلستان نوديجه، منطقه آزاد كيش الف، شركت قطعات فران تك و منطقه آزاد كيش ب در مرحله نيمه نهايي براي كسب عنوان هاي پنجم تا هشتم به مصاف يكديگر مي روند.

برنامه مرحله نيمه نهايي به قرار زير است:

ديدارهايي كه براي مقام هاي اول تا چهارم برگزار مي شود:

دانشگاه آزاد اسلامي ب – مجتمع ورزشي شهيد معتمدي تهران

دانشگاه آزاد اسلامي الف – شهرداري اروميه

مسابقاتي كه براي عنوان هاي پنجم تا هشتم مبارزه مي كنند:

منطقه آزاد كيش الف – منطقه آزاد كيش ب

نامي طيور گلستان نوديجي - شركت قطعات فران تك

نتايج كامل 12 مسابقه دور دوم به قرار زير است:

شهرداري اروميه 2 – نامي طيور گلستان نوديجه صفر (21 بر 17 و 21 بر 14)

منطقه آزاد كيش (الف) يك – دانشگاه آزاد اسلامي (ب) 2 (21 بر 17، 13 بر 21 و 13 بر 15)

منطقه آزاد كيش (ب) صفر – مجتمع ورزشي شهيد معتمدي تهران 2 (17 بر 21 و 19 بر 21)

دانشگاه آزاد اسلامي (الف) 2– شركت قطعات فران تك صفر (21 بر 18 و 21 بر 15)

شهرداري اروميه صفر – دانشگاه آزاد اسلامي (ب) 2 (18 بر 21 و 19 بر 21)

منطقه آزاد كيش (الف) 2– نامي طيور گلستان نوديجه صفر (21 بر 15 و 21 بر 6)

منطقه آزاد كيش (ب) يك – شركت قطعات فران تك 2(11 بر 21، 21 بر 18 و 14 بر 16)

دانشگاه آزاد اسلامي (الف) 2– مجتمع ورزشي شهيد معتمدي تهران يك (11 بر 21، 21 بر 13 و 15 بر 7)

مجتمع شهيد معتمدي 2- شركت قطعات فران تك صفر (21 بر 18 و 21 بر 7)

دانشگاه آزاد اسلامي الف 2- منطقه آزاد كيش ب صفر (21 بر 15 و 21 بر 15)

شهرداري اروميه 2- منطقه آزاد كيش الف صفر (21 بر 10 و 21 بر 19)

دانشگاه آزاد اسلامي ب 2- نامي طيور گلستان نوديجه صفر (21 بر 15 و 21 بر 13)

ورزشي(2)**1379

سرخط اخبار ورزش