نیروگاه اتمی بوشهر 11 میلیارد كیلووات ساعت برق تولید كرد

بوشهر- ایرنا - رییس نیروگاه و مدیرعامل شركت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهرگفت: این نیروگاه از آغاز بهره برداری تاكنون 11 میلیارد كیلووات ساعت برق تولید كرده است.

مهندس حسین درخشنده روز دوشنبه درگفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: از مجموع برق تولیدی در این نیروگاه بخش اندكی از آن به مصرف داخلی خود نیروگاه رسید و بقیه از طریق شبكه سراسری توزیع شد.

وی یادآورشد:نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت تولید هزار مگاوات برق، شهریور 90 به طور مقدماتی به شبكه سراسری متصل شد و شهریور 91 به ظرفیت 100 درصد رسید.

رییس نیروگاه اتمی بوشهر اضافه كرد: فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر طبق برنامه ریزی انجام شده از ساعت 23 یكشنبه دهم اسفند ماه جاری متوقف شده است.

وی گفت: براساس برنامه ریزی قبلی و باتوجه به اینكه شبكه سراسری اكنون نیازی به برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر ندارد، این نیروگاه از ساعت 23 دیشب، به مدت حدود دوماه از مدار خارج شد تا امكان در مدار بودن نیروگاه درایام اوج مصرف شبكه سراسری در تابستان سال آینده فراهم شود.

درخشنده اظهارداشت:نیروگاه اتمی بوشهر درحال حاضر حدود 190 روز كاركرد موثر سوخت دارد كه در صورت ادامه تولید، با رسیدن به مرز 300 روز كاركرد موثر سوخت در اواسط خردادماه یعنی در زمانی كه بیشترین نیاز به تولید این نیروگاه وجود دارد، باید برای سوخت گذاری بعدی از مدار خارج می شد.

وی اضافه كرد: براین اساس، زمان تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به شهریور كه شبكه سراسری كمتر به برق نیروگاه نیاز دارد موكول می‌شود.

رییس نیروگاه اتمی بوشهر گفت: همه نیروگاه ها پس از مدت زمانی كاركرد، باید مجتمع های سوختشان برای ادامه فعالیت تعویض شود.

وی افزود: قلب اصلی نیروگاه اتمی بوشهر از 163 مجتمع سوخت هسته‌ای تشكیل شده است كه سالانه باید 54 مجتمع آن تعویض و مجتمع‌های سوخت جدید جایگزین آن شود.

درخشنده یادآورشد: فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر، از بهمن 92 تا اواسط خرداد 93 برای تعویض سوخت سالانه، اجرای بازرسی های فنی دوره ای و تعمیرات نیمه اساسی و اساسی متوقف شد و پس از آن، نیروگاه فعالیت خود را با توان تولید 700 مگاوات برق از سر گرفت.

نیروگاه اتمی بوشهر در فاصله 20 كیلومتری جنوب شهر بوشهر واقع شده است.

این نیروگاه تنها نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران است و براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است دو واحد دیگر آن در كنار راكتور موجود احداث شود.ك/3

6045/1656