۱۰ اسفند ۱۳۹۳،‏ ۱۳:۴۳
کد خبر: 81524489
۰ نفر
اعتماد و تابناك مجرم شناخته شدند

تهران - ایرنا - هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، مدیر مسوول روزنامه اعتماد و مدیران مسوول كنونی و سابق سایت تابناك را در عناوین اتهامی مجرم شناخت.

به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد و سایت تابناك روز یكشنبه در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامك مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پرونده روزنامه اعتماد با شكایت پزشكی قانونی و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع از طریق نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشكیل شده بود كه هیات منصفه مطبوعات، متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

همچنین در دادگاه امروز به پرونده مدیرمسوول كنونی سایت تابناك با شكایت منوچهر متكی وزیر امور خارجه پیشین كشورمان و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و توهین رسیدگی شد كه در ارتباط با اتهام توهین، هیات منصفه مطبوعات، متهم را مجرم نشناخت اما در مورد نشر مطالب خلاف واقع، وی را مجرم شناخت اما مستحق تخفیف در مجازات دانست.

در دادگاه امروز همچنین به پرونده محمدجواد بربریان مدیرمسوول وقت سایت تابناك با شكایت مركز گسترش سینمای مستند و تجربی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع نیز رسیدگی شد كه هیات منصفه مطبوعات متهم را در عناوین اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

اجتمام(4) ** 9140 ** 1071