آمار صدور گواهي كشف معادن افزايش يافت

تهران - ايرنا - وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: آمار عملكرد صدور گواهي كشف معادن در دي ماه نشان مي دهد كه نسبت به ماه آذر امسال رشد 3.9 درصدي داشته و در ماههاي يادشده به ترتيب 80 و 77 گواهي كشف صادر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا از جدول آماري شاخص هاي اختصاصي وزارتخانه مزبور، طي 10 ماهه سال جاري شمار گواهي كشف معادن صادره 680 عدد رسيد كه نسبت به مدت مشابه در سال 92 كه رقم 682 عدد بود، كاهش 0.3 درصدي را نشان مي دهد.

درعين حال آمار پروانه اكتشاف صادر شده در ديماه به 64 عدد رسيد كه در مقايسه با رقم 95 عددي آذرماه امسال كاهش 32.6 درصدي را ثبت كرد و در مدت 10 ماهه سال جاري نيز تعداد پروانه هاي اكتشافي صادره 833 عدد بود كه نسبت به يك هزار و 441 عدد در مدت مشابه پارسال كاهش 42.2 درصدي را نشان داد.

همچنين تعداد پروانه بهره برداري از معدن در ديماه سال جاري 77 عدد بود كه در مقايسه با آذر ماه امسال با رقم 79 عددي، افت 2.5 درصدي داشت و طي 10 ماهه امسال نيز 715 پروانه بهره برداري صادر شده كه در برابر 829 پروانه صادره در مدت مشابه در سال 92 كاهش 13.8 درصدي را ثبت كرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضيحات جداول مربوطه آورده است، در بخش مجوزهاي گواهي كشف و پروانه اكتشاف استانهاي كرمانشاه، خوزستان، تهران، لرستان، مركزي، قم و گلستان در دي ماه اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه نداشته اند.

علاوه براين شمار پروانه هاي بهره برداري از معدن شامل پروانه هاي تمديدي و جديد است و در مورد مجوزهاي بهره برداري معدن استانهاي تهران، خوزستان ، سمنان، كهگيلويه و بويراحمد، گيلان و قم ورود اطلاعات در سامانه در دي ماه نداشتند.

اين وزارتخانه در مورد پروانه هاي بهره برداري تمديدي در تهران، خوزستان و قم توضيح داده است كه ورود اطلاعات در زمينه پروانه هاي جديد در دي ماه صورت نگرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت طي گزارش رسمي خود اعلام كرد: تعداد معادن فعال كشور در پايان سال گذشته به پنج هزار و 400 معدن رسيد كه در مجموع 420 ميليون تن مواد معدني از آنها استخراج شد.

براساس فعاليت اكتشافي بر روي هفت درصد از مساحت كشور ميزان مواد معدني اكتشافي 57 ميليارد تن اعلام شد كه از اين رقم حدود 37 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.

اقتصام (2)1559**1558