شجاعي دبيركل فدراسيون بين المللي ورزشهاي زورخانه اي شد/تعداد اعضا به 84 كشور رسيد

دوشنبه - ايرنا - محمد علي شجاعي رييس فدراسيون تيراندازي با كمان و خزانه دار كميته ملي المپيك به عنوان دبيركل جديد فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي و پهلواني انتخاب شد.

به گزارش ايرنا، مجمع فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي روز جمعه در حاشيه چهارمين دوره جام جهاني ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني در دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار شد و طي آن شجاعي با پيشنهاد رييس فدراسيون بين المللي اين رشته و موافقت اعضا به اين سمت برگزيده شد.

پيش ازاين سيد امير حسيني اين سمت را برعهده داشت كه از سوي محسن مهرعليزاده رييس فدراسيون بين المللي از اين سمت بركنار شد.

همچنين فرهاد طلوع كيان نيز طي حكمي از سوي مهرعليزاده به عنوان مسوول كميته فني فدراسيون بين المللي اين رشته منصوب شد.

در اين جلسه همچنين درخواست عضويت 21 كشور ديگر از سوي مجمع مورد تصويب قرار گرفت و به اين ترتيب تعداد اعضاي اين فدراسيون بين المللي به 84كشور رسيد.

در اين مجمع همچنين رييس فدراسيون بين المللي خبر از جذب حاميان مالي جديد داد و گفت كه با جذب اين حاميان بودجه اين فدراسيون از 600هزار دلار به يك و نيم ميليون دلار افزايش پيدا مي كند.

در اين مجمع كه هر دو سال يك بار برگزار مي شود برنامه هاي سال اينده اين فدراسيون مورد تصويب قرار گرفت.

ورزشي**1590

سرخط اخبار ورزش