بهاي نفت در سال 2015 همچنان پائين مي ماند

تهران -ايرنا -مركز فرانسوي مطالعات انرژي درگزارشي نوشت كه بهاي نفت در بازارهاي جهاني طي سال 2015 همچنان پائين خواهد بود.

به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه لوفيگارو،‌ اين مركز تاكيد كرد كه بهاي نفت در سال 2015 ميلادي بين 50 تا 70 دلار در هر بشكه نوسان خواهد داشت و بالاتر از اين قيمت نخواهد بود.

مركز فرانسوي مطالعات انرژي ابتدا به كاهش شديد بهاي نفت در سال گذشته ميلادي اشاره كرد و نوشت: طي هفت ماه گذشته بهاي نفت در بازارهاي جهاني به ميزان 56 درصد كاهش داشت. اين در حالي بود كه بهاي نفت بين 100تا 110 دلار در هر بشكه در نوسان بود.

اين مركز در بخش ديگري از گزارش خود نوشت: اين كاهش نفت با وجود تحريم ايران، بي ثباتي در عراق، سوريه و ليبي صورت گرفت و به 50دلار هم رسيد.

بنابر اين گزارش، كاهش بهاي نفت موجب زيان 1600 ميليارد دلار در عرصه بين الملل شد كه برابر با 2 درصد توليد ناخالص جهاني است.

شبس**1502**1547

سرخط اخبار اقتصاد