كسب يك طلا، دو نقره و يك برنز در دومين روز مسابقات
بين المللي دو و ميداني معلولين فزاع

تهران - ايرنا - نمايندگان ايران در دومين روز مسابقات بين المللي دو وميداني معلولين فزاع- امارات موفق به كسب 4 نشان رنگارنگ شدند.

به گزارش ايرنا از فدراسيون ورزش هاي جانبازان ومعلولين، نشان طلاي دومين روز مسابقات به سيد محسن حسيني پناه رسيد كه موفق شد در ماده پرتاب ديسك، كلاس ادغامي F11/12/35 با ركورد 42 متر و 4 سانتي متر جايگاه اول را به خود اختصاص دهد. نشان نقره اين ماده دركلاس ادغامي ديگر به سامان پاكباز رسيد و ورزشكار امارات نيز سوم شد.

رمضانعلي دولابي درمسابقات پرتاب وزنه كلاس F46 با ركورد 12 متر و 10 سانتي متر نايب قهرمان شد، نماينده آلمان با 14 متر و 16 سانتي متر به مقام اول رسيد و ورزشكاري از ژاپن با 10 متر و 67 سانتي متر سوم شد.

در ماده پرتاب ديسك كلاس F37/38 جواد حرداني با ثبت ركوردي به طول 43 متر و 35 سانتي متر به نشان برنز دست يافت، نماينده ليتواني 49 متر و 67 سانتي متر اول شد و ورزشكاري از مصر با 47 متر و 69 سانتي متر به عنوان دوم رسيد. در اين ماده و كلاس، احمد استواريان، ديگر نماينده كشورمان با ركورد 38 متر و 32 سانتي متر به عنوان چهارم دست يافت.

ابوالفضل قلندري در ماده پرتاب ديسك، كلاس F56، با ركورد 31 متر و 78 سانتي متر پس از نمايندگاني از مصر و آذربايجان به مقام چهارم بسنده كرد و سهيل اشرف پور نيز در كلاس T46 ، ماده دو 100 متر با ركورد 12 ثانيه و 24 صدم ثانيه پس از ورزشكاران عراق، تونس و ژاپن، چهارم شد.

در رقابت هاي ماده پرتاب وزنه، كلاس F33 و F34 به ترتيب مهدي عليزاده و اصغر زيني وند به عنواني بهتر از هشتمي دست نيافتند.

در اولين روز مسابقات نيز ورزشكاران جانباز و معلول كشورمان موفق به كسب يك نشان نقره و يك نشان برنز شدند ودر مجموعه تا پايان دومين روز رقابت ها شمار مدال هاي كاروان ايران به يك طلا، سه نقره و دو برنز رسيد.

مسابقات بين المللي دو و ميداني فزاع امارات ، با حضور 493 ورزشكار از 44 كشور جهان تا ششم اسفند ماه در جريان است.

ورزشي**1590