تهران-ايرنا-نامزد رياست هيات فوتبال استان تهران معتقد است كه انتخابات اين هيات به سود يك نامزد مهندسي شده بود.

به گزارش ايرنا،بهنام ابوالقاسم پوردر برنامه تلويزيوني 90 با اشاره به اينكه سرپرست هيات فوتبال استان تهران و همكارانش اعضاي مجمع را به سود يك نامزد خاص دعوت كرده بودند،افزود: سرپرست هيات فوتبال استان تهران كه نامزد اين انتخابات بود از اين فرصت استفاده كرده و آن هايي را كه راي مشخص داشتند، به مجمع دعوت كرده بود.

او دراين ارتباط به انتخاب داورساحلي به عنوان نماينده داوران در اين مجمع اشاره و در ادامه به اين انتخاب اعتراض كرد و گفت: بهترين داور حال حاضر تهران عليرضا فغاني است اما متاسفانه از داور ساحلي تهران كه شناخته شده هم نيست در اين مجمع دعوت شده بود.

وي با ابراز گلايه از مدير كل تربيت بدني استان تهران ادامه داد:متاسفانه مديركل جديد تربيت بدني استان تهران كه تازه صبح روز راي گيري معارفه شده بودند ، عليرغم تبعيض هاي موجود به اين مساله ورود نكرد.

بازيكن اسبق تيم فوتبال پرسپوليس با اشاره به عدم شركت 4 نامزد و انصراف دو نفر ديگر پيش از شروع راي گيري اظهار كرد: متاسفانه توجيه برگزار كنندگان نسبت به اين موضوع اصلا قابل قبول نيست و ايجاد شائبه كرده است.

ابوالقاسم پوردرخاتمه از علي كفاشيان كه نيامدن 4 نامزد را به ترافيك شهر تهران نسبت داد، گلايه كرد و گفت: كفاشيان بايد درآن دنيا پاسخگوي اين رفتار خود باشد.

حبيب الله ابوالحسن شيرازي، محمد محمودي، اسماعيل گودرزي، حسين آبانگاه، مهران سرپرست، محمدباقر فراهاني و بهنام ابوالقاسم پور نامزد تصدي پست رياست هيات فوتبال استان تهران بودند.

محمد محمودي و اسماعيل گودرزي پيش از شروع راي گيري انصراف دادند و حسين آبانگاه، مهران سرپرست، محمد باقر فراهاني و بهنام ابوالقاسم پور نيز درجلسه شركت نكردند و بدين ترتيب حبيب اله شيرازي با 47 راي از49 به عنوان رييس هيات فوتبال استان تهران انتخاب شد.

ورزشي.(3)**9144 **1917