ساری - ایرنا - مدیر شركت تعاون روستایی استان مازندران گفت: تاكنون سه هزار و 500 تن از مركبات ذخیره شده ایام عید به استان های سردسیر كشور ارسال شده است.

یوسف ادیب روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعاون روستایی خرید و ذخیره سازی 32 هزار تن مركبات ایام عید كشور را تعهد كرده است كه این محصول به اندازه كافی در استان وجود دارد.

مدیر شركت تعاون روستایی استان مازندران یادآور شد: 80 درصد ذخیره سازی مركبات ایام عید در این استان انجام شده است.

وی ادامه داد: برخی از استان های سردسیر با هدف تنظیم بازار، درخواست مركبات را داشتند كه در حال ارسال است.

مدیر شركت تعاون روستایی استان مازندران قیمت خرید مركبات در سال جاری را 2 هزار و 400 تا 2 هزار و 600 تومان در هر كیلوگرم اعلام كرد و اظهار داشت: نگرانی در تامین مركبات وجود ندارد و به اندازه كافی پرتقال در استان ذخیره سازی شده است.

مازندران 110 هزار هكتار باغ مركبات دارد و این استان هر ساله ذخیره سازی بیش از 30 هزار تن مركبات شب عید كشور را متعهد می شود.

سالانه حدود 2 میلیون تن از باغ های مركبات استان مازندران انواع پرتغال، نارنگی و لیمو برداشت می شود.

ادیب به برنج های محلی خریداری شده توسط دولت در مازندران اشاره كرد و گفت: امسال 14 هزار و 560 تن برنج طارم محلی به صورت توافقی خریداری شده است كه با هماهنگی دولت این محصول نیز بر اساس نیاز كشور توزیع می شود.

وی با بیان این كه تاكنون یكهزار و 500 تن از برنج های خریداری شده از استان خارج شده است، اظهار داشت: پیشنهادی مبنی بر قرار گرفتن برنج طارم محلی در سبد كالای خانوارها ارایه شده كه در دست بررسی است.

خرید توافقی برنج طارم محلی برای نخستین بار با تدبیر دولت و با هدف حمایت از برنج كاران مازندران امسال انجام شده است.

مازندران 230 هزار هكتار شالیزار دارد كه با تولید بیش از 900 هزار تن برنج 42 درصد برنج كشور را تامین می كند.

6990/1899/ 2025