ترانزيت 150 هزار تن سوخت مازوت از شبكه ريلي

تهران - ايرنا - مدير كل بازرگاني و بازاريابي راه آهن جمهوري اسلامي ايران از بارگيري و اجرايي شدن عمليات ترانزيت 150 هزار تن سوخت مازوت براي نخستين بار از مقاصد بندراميرآباد و سرخس به بندرعباس خبر داد.

گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، مرتضي علي احمدي گفت: برنامه ريزيهاي منسجمي از ابتداي سال براي رشد عمليات ترانزيت صورت گرفته و در اين ارتباط قرارداد حمل سوخت مازوت مواد سوختي از جمله اولويت هاي در دستور كار بود و روز گذشته با آغاز بارگيري يكصد هزار تن سوخت مازوت در بندر اميرآباد عملياتي شد.

وي افزود: روز گذشته عمليات اجرايي جابه جايي يكصد هزار تن سوخت مازوت از مبدا بندر اميرآباد به مقصد بندرعباس و 50 هزار تن از مبدا سرخس به مقصد بندرعباس انجام و در مجموع 150 هزار تن سوخت مازوت به مقصد بندر عباس ارسال شد.

احمدي تصريح كرد : صبح امروز نيز محموله 50 هزار تني مازوت ازكشور تركمنستان و از مرز سرخس وارد كشور و عازم بندر عباس شد.

به گفته مدير كل بازرگاني و بازاريابي راه آهن ، چنانچه مخازن سوخت صاحبان كالا در مشهد براي بارگيري اين محموله با واگن هاي ايراني متعلق به شركت هاي حمل و نقل داخلي آماده باشد ، به مقصد بندرعباس حمل خواهد شود.

احمدي تصريح كرد: اين اقدام براي نخستين بار در حوزه ريلي كشور عملياتي شده و پيش بيني مي شود به اين ترتيب عملكرد برنامه حوزه ترانزيت در سال 93 با رشد مواجه شود و 100 درصد برنامه تحقق يابد.

وي خاطرنشان ساخت : محموله هاي بار در بندر اميرآباد ظرف مدت 24 ساعت تخليه و در واگن هاي مخزني بارگيري مي شود و با توجه به مسير يك هزار و 800 كيلومتري امير آباد - بندر عباس و مسير يك هزار و 200 كيلومتري سرخس - بندرعباس با عملياتي شدن اين موضوع، عوايد خوبي حاصل خواهد شد.

اقتصام(1)1108 ** 1559