گزارش چند فساد مالی و یك پرونده 65 هزار میلیارد ریالی

خرم آباد - ایرنا - رییس قوه قضاییه از بررسی موضوع یك پرونده 65 هزار میلیاردی مربوط به اعطای تسهیلات بانكی به یك فرد خبر داد كه قرار است به زودی بررسی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه شورای اداری لرستان در خرم آباد با انتقاد از پرداخت تسهیلات كلان بدون وثیقه های معتبر یا كافی گفت: دو تا سه پرونده بزرگ بانكی باید در آینده نزدیك رسیدگی شود كه یكی از این پرونده ها مربوط به پرداخت 65 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانك خصوصی به یك فرد است.

وی افزود: این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاكنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده ، و این در حالی است كه گفته می شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از كشور خارج شده است.

وی تصریح كرد : باید مسوولان اجرایی برای برخورد با فساد پیشقدم شده واجازه ندهند به اموال عمومی و یا منابع طبیعی كشور دست اندازی شود.

وی با بیان اینكه چهره دستگاه قضاییه تنها برخورد با فساد نیست گفت: تسهیل برای سرمایه گذاری از دیگر برنامه های این دستگاه است كه در تمامی استان ها دنبال می شود.

7269/6060/1859 **اول