مشاوره ژنتيك از بروز بسياري بيماري ها پيشگيري مي كند

تهران- ايرنا- عضو گروه تخصصي مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا گفت: مشاوره ژنتيك به شناسايي و تشخيص بيماري ها و آگاه كردن مردم به منظور پيشگيري از بروز بيماري هاي ژنتيكي و تكرار آن در خانواده ها كمك مي كند.

به گزارش گروه علمي ايرنا از پژوهشگاه ابن سينا، دكتر سعيدرضا غفاري اظهار كرد: مشاوره ژنتيك، فرآيندي ارتباطي درباره بروز يا تكرار بروز يك بيماري ژنتيكي در يك خانواده است و مي تواند به خانواده ها كمك كند تا علت بروز بيماري را بشناسند و متوجه شوند كه استعداد ابتلا به برخي بيماري ها در آنها به صورت ارثي بيشتر است و بايد مراقبت بيشتري كنند تا از تكرار بيماري در خانواده پيشگيري شود.

متخصص ژنتيك پزشكي، مسوول كلينيك سلامت مادر، جنين و نوزاد پژوهشگاه ابن سينا ادامه داد: مشاوره ژنتيك و تحليل شجره نامه به افراد و خانواده ها كمك مي كند تا با بينش كافي، تصميم درست را بگيرند.

وي با بيان اينكه در ناباروري زمينه هاي ارثي و ژنتيكي وجود دارد، افزود: در بحث ناباروري هر گاه زن يا مردي براي درمان مراجعه كنند كه به صورت قطعي مشخص شود كه توان بارور كردن يا بارور شدن را ندارند، ممكن است ناباروري آنها زمينه ارثي داشته باشد.

غفاري به يائسگي زودرس به عنوان يكي از عوامل ناباروري اشاره كرد و گفت: عوامل ژنتيكي و ارثي نيز در بروز اين بيماري بسيار موثر هستند و هنگامي كه مادري به دلايل ژنتيكي به اين بيماري مبتلا مي شود، احتمال ابتلاي فرزندان دختر وي به اين بيماري بسيار زياد است؛ بنابراين تشخيص به موقع يائسگي زودرس اهميت زيادي دارد، چراكه تشخيص زودرس مي تواند به درمان بهتر كمك كند.

وي با بيان اينكه اين بيماري در مادران احتمال تولد پسران با مشكل عقب ماندگي ذهني را افزايش مي دهد، افزود: با تشخيص به موقع و با بررسي هاي كروموزومي يا مولكولي مي توان بيماري ها را به صورت قطعي تشخيص داد و از تولد پسران سالم اطمينان حاصل كرد.

غفاري با بيان اينكه در مطالعات مختلف، ارتباط ميان سرطان، ژنتيك و سابقه فاميلي ثابت شده است، ادامه داد: سرطان يك بيماري ژنتيكي است و با استفاده از روش هاي ژنتيكي، قبل از وقوع قابل تشخيص است. حتي بروز سرطان هاي غير ارثي نيز از طريق ژنتيك قابل تشخيص است.

وي با بيان اينكه جهش هاي ژنتيكي در افراد به معناي آن نيست كه اين افراد محكوم به ابتلا به سرطان هستند، افزود: اين جهش هاي ژنتيكي، آسيب پذيري افراد را بالا مي برد اما از طريق تشخيص هاي ژنتيكي مي توان اين آسيب پذيري ها را شناسايي كرد و مانع از وقوع سرطان شد.

غفاري گفت: از طريق مشاوره ژنتيك مي توان به آگاه سازي مردم و شناسايي افراد به ظاهر سالم اما در معرض خطر ابتلا به بيماري سرطان و پيشگيري از بروز اين بيماري كمك كرد.

علمي(1)1834**1440